Myśl dnia :
 

Trasy turystyczne

Przy opracowaniu tras wycieczkowych po okolicach Żyrardowa autor korzystał z opracowań Witolda Nastiuszonbka "Województwo skierniewickie" oraz Lechosława Herza: "Okolice Żyrardowa" i "Puszcza Bolimowska". Krótka charakterystyka terenu.

Najciekawsze krajoznawczo okolice Żyrardowa to pozostałości dawnych puszcz królewskich - Wiskickiej, Korabiewskiej i Jaktorowskiej, łączących się dawniej z Puszczą Bolimowską. Puszcze te zasobne były w grubego zwierza, a polowania na tury trwały w nich aż do XVII wieku.

W 2 połowie XVI w. z Puszczy Bolimowskiej wydzielono fragment lasu, nazwany później Puszczą Miedniewicką, który w przeciwieństwie do pozostałych puszcz królewskich był własnością prywatną.

Puszcze były bardzo eksploatowane. Właściciele okolicznych wsi mieli królewskie przywileje wolnego wyrębu lasu. Na wykarczowanych terenach leśnych wypasano bydło i świnie. Największe szkody poczyniono w puszczach na przełomie XVIII i XIX w. Kosztem lasu założono większość miejscowości, m.in. Żyrardów, który powstał na terenie osady Ruda, znanej z doskonałej rudy darniowej.

Bardzo malowniczym fragmentem okolic Żyrardowa jest dolina rzeki Pisi Gągoliny pomiędzy Korytowem a Radziejowicami. Sąsiadujący z nią Las Radziejowicki jest pozostałością po historycznej Puszczy Jaktorowskiej, która dawniej rozciągała się na wschód od Żyrardowa i łączyła w jeden kompleks leśny z Puszczami Wiskicką, Korabiewską, Miedniewicką i Bolimowską. Była ona ostoją ostatnich turów na świecie, które przetrwały tu o ok. 300 lat dłużej niż w innych kompleksach leśnych świata. Nie dane im było jednak przetrwać do dnia dzisiejszego. Ostatnia turzyca padła w Puszczy Jaktorowskiej w 1627 r. W końcu XVIII w. w wyniku rabunkowej gospodarki leśnej ten sam los spotkał Puszczę Jaktorowską, która znikła z powierzchni Mazowsza.

Trudno obecnie znaleźć pozostałości dawnych puszcz. Starodrzew zachował się jedynie we fragmentach w Puszczy Korabiewskiej. W drzewostanie przeważa obecnie sosna ze znaczną domieszką gatunków liściastych w niższym piętrze leśnym. Lasy są bardzo malownicze. Spotkać w nich można sarny, lisy, borsuki i dziki.

Z zabytków okolic Żyrardowa najbardziej wartościowym obiektem jest pałac z XVII w. w Radziejowicach posiadający obecnie wystrój barokowo - klasycystyczny. Obok pałacu znajduje się zameczek z XVI w. odbudowany w stylu neogotyckim, klasycystyczny dworek, młyn wodny z XVIII w. i kościół klasycystyczny z pocz. XIX w. zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego.

Z innych zabytkowych budowli okolic Żyrardowa godne uwagi są: pałac i cukrownia w Guzowie, kościół i klasztor barokowy w Miedniewicach, kościół i klasztor w Puszczy Mariańskiej, kościół i klasztor w Niepokalanowie, pałac w Teresinie oraz pałac - klasztor w Szymanowie.

Dla miłośników wędrówek przyrodniczych najciekawszym miejscem jest rezerwat "Dolina Rawki" i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich w Puszczy Bolimowskiej.

Dojazdy do miejsc rozpoczęcia i zakończenia wycieczek pieszych i rowerowych.

Z Żyrardowa pociągiem elektrycznym linii Warszawa - Skierniewice dojechać można do następujących miejscowości będących punktami startowymi tras wycieczkowych: Jaktorowa, Międzyborowa, Suchej Żyrardowskiej, Jesionki, Radziwiłłówa az. i Skierniewic - Rawki. Pociągi podmiejskie na tej trasie kursują regularnie średnio co 1 godz. Z innymi miejscowościami Żyrardów posiada połączenie komunikacyjne PKS. Dotyczy to m.in. Wiskitek, Guzowa, Popielarni, Radziejowic i Puszczy Mariańskiej. Komunikacja autobusowa PKS jest mniej regularna, ale uzupełnia ją w ostatnim okresie prywatna komunikacja mikrobusowa.

Trasy wycieczkowe piesze i rowerowe (wycieczki jednodniowe).

Trasa nr 1: z Żyrardowa przez Sokule do Wiskitek (ok. 7,5 km).

Trasa nr 2: z Żyrardowa przez Sokule, Miedniewice do Guzowa (ok. 19 km).

Trasa nr 3: z Żyrardowa przez Zalew Żyrardowski , Chroboty, Korytów, Hamernię do Radziejowic (ok. 14 km).

Trasa nr 4: z Żyrardowa przez Międzyborów, Bieganów, Las Radziejowicki do Radziejowic i Mszczonowa (ok. 20 km).

Trasa nr 5: z Żyrardowa przez Międzyborów, Budy Zosiny do Jaktorowa (ok. 15 km).

Trasa nr 6: z Żyrardowa do Jaktorowa (pociągiem PKP) i z Jaktorowa przez Kuklówkę do Radziejowic (ok. 13 km).

Trasa nr 7: z Żyrardowa do Suchej Żyrardowskiej (pociągiem PKP) i z Suchej Żyrardowskiej przez Jesionkę, Ulaski, Antoniew, Prościeniec do Popielarni PKS (ok. 10,5 km).

Trasa nr 8: z Żyrardowa do Suchej Żyrardowskiej (pociągiem PKP) i z Suchej Żyrardowskiej przez Puszczę Mariańską do Jesionki PKP (ok. 11,5 km).

Trasa nr 9: z Żyrardowa do Popielarni (autobusem PKS) i z Popielarni przez Mogiły, dolinę Rawki, Grabskie Budy, jar Rokity do Skierniewic - Rawki PKP (ok. 20,5 km).

Trasa nr 10: z Żyrardowa do Jesionki (pociągiem PKP) i z Jesionki PKP przez Zabudziska, Prochowy Młynek, dolinką Korabiewki, Grabskie Budy, Rudę do Skierniewic - Rawki PKP (ok. 17,5 km). Trasy wycieczkowe samochodowe i rowerowe (wycieczki dwudniowe z noclegiem na trasie).

Trasa nr 11: Żyrardów - Wiskitki - Baranów - Budy Zosiny - Jaktorów - Kuklówka - Radziejowice (nocleg) - Żabia Wola - Żelechów - Skuły - Grzegorzewice - Petrykozy - Mszczonów - Radziejowice - Hamernia -Korytów - Zalew Żyardowski - Żyrardów (ok. 110 km).

Trasa nr 12: Żyrardów - Puszcza Mariańska - Radziwiłłów Maz. - Bartniki - Budy Grabskie (nocleg) - Bolimów - Aleksandrów - Teresin - Niepokalanów - Szymanów - Guzów - Miedniewice - Wiskitki - Sokule - Żyrardów (ok. 98 km).

 

Znakowane szlaki turystyczne okolic Żyrardowa.


Znakowane szlaki turystyczne okolic Żyrardowa W okolicach Żyrardowa przebiegają cztery znakowane szlaki turystyczne. Jeden z nich, szlak zielony, jest szlakiem o charakterze regionalnym i wiedzie z Rochny k/ Brzezin (zachodni skraj województwa) do Młochowa w woj. stołecznym.

W okolicach Żyrardowa przebiegają cztery znakowane szlaki turystyczne. Jeden z nich, szlak zielony, jest szlakiem o charakterze regionalnym i wiedzie z Rochny k/ Brzezin (zachodni skraj województwa) do Młochowa w woj. stołecznym.

Zielony: Rochna - Tworzyjanki - Rogów - Mroga - Jasień - Kołacin - Nadolna - Bobrowa - Bażantarnia - Święte Laski - Maków - Skierniewice - Budy Grabskie (8,5 km) - Popielarnia (7,5 km) - Sucha Żyrardowska (8,5 km) - Chroboty (5 km) - Korytów (2,5 km) - Hamernia (5 km) - Radziejowice (4 km) - Grzegorzewice (8km) - Skuły (5 km) - Rez. Skulski Las (4 km) - Ojrzanów (5 km) - Żelechów (2 km) - Młochów.

Niebieski: Radziejowice - Adamów - Kuklówka Zarzeczne - Adamowizna - Grodzisk Maz.

Czarny: Międzyborów PKP - Las Radziejowicki - Radziejowice (ok. 10 km).

Żółty: Jaktorów PKP - Kuklówka Zarzeczna - Grzymek - Skuły - Grzegorzewice.