Witamy w Żyrardowie A.D. 2022
Wycieczki po Żyrardowie w języku polskim
oprowadzają przewodnicy PTTK:
- Barbara Rzeczycka - tel. 660 432 705
- Jolanta Czapiga - tel. 608 357 004
- Wojciech Lis - tel. 510 505 070
(na podstawie danych z Planu Miasta wyd. przez Urząd Miasta w Żyrardowie)


Wycieczki po Żyrardowie, po Warszawie i po Mazowszu w językach obcych, m.in. angielski, niemiecki, rosyjski, esperanto, francuski
należy zamawiać w Kole PTTK "Belferek"
z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem
e-mail:
jerzy.kwaczynski@gmail.comZNIŻKI   CZŁONKOWSKIE   PTTK,

DOSTĘP   DO   IMPREZ   PTTK   W   ŻYRARDOWIE

ORAZ   DO   NEWSLETTERA   PTTK   W   ŻYRARDOWIE,

UBEZPIECZENIA  W  ERGO  HESTIA

CO  JESZCZE  OFERUJE  ......


ODDZIAŁ
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO  -  KRAJOZNAWCZEGO
W  ŻYRARDOWIE96-300 Żyrardów, ul. Waryńskiego 46,
skr. poczt. 59

Strona PTTK
z historią do 2002 roku


KRS 0000095962, REGON 750061506, NIP 838-17-71-312


konto bankowe Oddziału PTTK: PEKAO SA
nr 50 1240 3350 1111 0000 3540 2318tel. kom. 601-269-357, e-mail: jerzy.kwaczynski@gmail.com

Zapisy do PTTK, składki i sprawy członkowskie PTTK
PATRZ:
https://pttk.pl/menu-turysty-czlonkostwo/menu-turysty-czlonkostwo-skladki.html#.X_HPqPlKjUQ


Nasza oferta dla turystów z Mazowsza Zachodniego
Prosimy kliknąć i sprawdzić !!!Ubezpieczenia PTTK
PATRZ:
https://pttk.pl/menu-turysty-ubezpieczenia.html#.X_HRSvlKjUQ

Aktualna Polisa Ubezpieczeniowa OC
Lloyd's Insurance Company S.A. nr LHC2228098
obejmuje:

ryzyko wynikające z działań (lub zaniechania działań) prowadzonych przez kadrę społeczną PTTK oraz wolontariuszy PTTK zgodnie ze statutem PTTK

Aktualna Polisa Ubezpieczeniowa ERGO HESTIA obejmuje:

 • Ubezpieczenia NNW zawierane na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Koła i Kluby PTTK w Żyrardowie w okresie trwania umowy 01.04.2021 - 31.03.2024
 • Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas wyjazdów zagranicznych (KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy)
 • Ubezpieczenie grupowe i zdrowotne pracowników PTTK, władz zarządów oddziałów i komisji rewizyjnych
 • Ubezpieczenie majątkowe (mienia) 2021-2024

 • Informacje dotyczące przepisów RODO

  W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 46, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000095962.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): jerzy.kwaczynski@gmail.com  Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie:

  prezes - Jerzy Andrzej Kwaczyński (CV)

  - reprezentowanie PTTK w Żyrardowie na zewnątrz, sprawy RODO - Inspektor Ochrony Danych Osobowych z certyfikatem UODO; sprawy ubezpieczeniowe w ERGO HESTIA i postępowania odszkodowawcze OC i NNW w ramach ubezpieczenia zbiorowego PTTK; referaty turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej, współpraca z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (www.ofop.eu) w Warszawie, współpraca z Federacją Organizacji Pozarządowych MAZOWIA w Warszawie (www.mazowia.org.pl), współpraca z ZG PTTK (www.pttk.pl), współpraca z MFO PTTK (www.mfo.pttk.pl) i MROT (www.mrot.pl) w Warszawie, prowadzenie U3W PTTK dla początkujących i dla zaawansowanych w Warszawie, prowadzenie programu "latarnicy.pl" w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans, organizacja międzynarodowego e-wolontariatu i wymiana międzynarodowa - projekty europejskie "Europa dla Obywateli", projekty krajowe i wojewódzkie, hostelling i Młodzieżowa Szkoła Turystyki, przewodnictwo turystyczne i pilotaż grup na terenie Warszawy i Mazowsza; współpraca z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą", współpraca z powiatową Federacją DZIAŁAJ.MY; mikropłatności, sprawy administracyjne i biurowe;
  kom. 601 269 357, e-mail: jerzy.kwaczynski@gmail.com

  wiceprezes - Grażyna Haude
  - I zastępca prezesa PTTK w sprawach żyrardowskich, w tym opieka nad Kołem Terenowym PTTK w Żyrardowie,
  e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

  wiceprezes - Ryszard Jan Mirgos
  - II zastępca prezesa PTTK w sprawach żyrardowskich,
  współpraca z samorządem miejskim Żyrardowa, w sprawach promocji i rozwoju turystyki w Żyrardowie, projekty miejskie - zespół ds rewitalizacji, reprezentowanie PTTK w czasie obchodów świąt państwowych i w uroczystościach miejskich
  e-mail: rmirgos@zyrardow.pl

  skarbnik - Jolanta Maria Czapiga
  - doradztwo w sprawach finansowych i rachunkowych; dystrybucja materiałów statutowych i promocyjnych PTTK, "strażnik" majątku PTTK
  e-mail: jolcza@wp.pl

  sekretarz - Szymon Jerzy Kwaczyński
  - I zastępca prezesa PTTK w działaniach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i europejskim, sekretariat i sprawy biurowe; zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych z certyfikatem UODO; bieżąca korespondencja, współpraca z kołami i klubami PTTK - PTSM - LMiR spoza Żyrardowa, współpraca z Rodzinnymi Domami Dziecka na Mazowszu, współpraca z AIESEC w Warszawie; obsługa komputerowa i informatyczna w ramach "cloud computing"; organizacja spotkań dla kół i klubów PTTK dotyczących nowych technologii w turystyce i w pracy biurowej, międzynarodowy e-wolontariat - wymiana międzynarodowa i projekty europejskie "Europa dla Obywateli", projekty krajowe i wojewódzkie, współpraca z europejską siecią hostellingu i organizacja Młodzieżowej Szkoły Turystyki, popularyzacja w mediach lokalnych turystyki szkolnej: Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę", Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK, Konkurs Krasomówczy, Konkurs "Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie", Konkurs "Młodzież na Morzu", Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie
  e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

  pełnomocnik ds szlaków turystycznych w okolicach Żyrardowa
  - Tadeusz Zarzycki
  - informacje i interwencje SOS "Wolontariusz Służby Kultury Szlaku"
  kom. 603 989 907, e-mail: tadeusz.zarzycki@gmail.com,

  pełnomocnik ds turystyki seniorów i osób niepełnosprawnych:
  Warszawa, Mazowsze, Polska, zagranica
  - Małgorzata Jolanta Bąk
  - pogotowie przewodnickie SOS "Przewodnik - pilot czeka"
  e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik nadzwyczajny ds współpracy z krajami osi Paryż - Berlin - Warszawa - Łódź - Lwów - Kijów
  - Beata Ewa Grabowska
  - pogotowie obywatelskie "Europa dla Obywateli z Ukrainy"
  e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik nadzwyczajny ds współpracy z krajami osi Paryż - Berlin - Warszawa - Łódź - Lwów - Kijów
  - Monika Barbara Wiśniewska
  - pogotowie obywatelskie "Europa dla Obywateli z Ukrainy"
  e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik ds wolontariatu krajowego i zagranicznego,
  turystyki esperanckiej i globtroterstwa
  - Beata Małgorzata Nowak
  - wolontariackie SOS "Wolontariusz na życzenie"
  e-mail: globtroter.zyrardow@wp.pl, e-mail: esperantotur.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik ds Hostelling International i biur podróży:
  Warszawa, Mazowsze, centralna Polska, zagranica
  - Urszula Jolanta Wieczorek
  - pogotowie hostelowe SOS "Hostel SOS czeka na Ciebie"
  e-mail: hostel.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik ds Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Turystyki:
  Warszawa, Mazowsze, centralna Polska, zagranica
  - Anna Renata Karolak
  - rekrutacja uczestników, ewidencja grup, obsługa spotkań
  e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik ds przewodnictwa i pilotażu grup zagranicznych:
  Warszawa, Mazowsze, Polska, zagranica
  - Małgorzata Ewa Wieczorek
  - pogotowie przewodnickie SOS "Przewodnik - pilot czeka"
  e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik ds pozyskiwania i rozliczania środków unijnych na zadania europejskie:
  współpraca z krajami basenu Morza Bałtyckiego oraz krajami osi Paryż - Berlin - Warszawa - Łódź - Lwów - Kijów
  - Grażyna Ewa Adamiak
  - pogotowie obywatelskie "Europa dla Obywateli"
  e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

  Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK w Żyrardowie:
  prezes - Marek Tomasz Piekarski
  wiceprezes - Dariusz Stanisław Knapski
  sekretarz - Michał Krzysztof Gołdak

  Koło Przewodników PTTK-PTSM "Belferek"
  96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 8/21,
  skr. poczt. 59

  konto bankowe Koła "Belferek":
  mBank nr 50 1140 2004 0000 3902 1707 2994


  tel. kom. 601-269-357, e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

  W okresie od 1.04.22 do 31.10.22
  Koło PTTK-PTSM "BELFEREK"
  zaprasza do swojego weekendowego biura
  w ośrodkach leśnych
  w otulinie Puszczy Kampinoskiej


  Wycieczki terenowe po Mazowszu Zachodnim i Warszawie
  - zamawianie usługi z min. tygodniowym wyprzedzeniem !!!


  W Kole Przewodników "Belferek" można nabyć legitymacje ISIC, ITIC, IYTC, EURO<26;
  grupy turystyczne z rejonu: Warszawa - Ożarów Maz. - Błonie - Sochaczew - Żyrardów- Mszczonów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa mogą zamawiać legitymacje przy pomocy poczty elektronicznej; umówimy się na spotkanie w umówionym miejscu;
  kontakt: belferek.zyrardow@wp.pl

   

   

  Nasze priorytety w 2022 r.

  Wszystkie zaplanowane przez nas imprezy i spotkania
  odbywać się będą w podanych terminach,
  ale z ograniczonym udziałem uczestników
  i z zachowaniem rygorów sanitarnych GIS


  PRZEPRASZAMY !
  SHOCK   POCOVIDOWY !

  38 Obchody
  Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia)
  w Żyrardowie
  X
  38 Konwersatorium Wiedzy o Zabytkach Żyrardowa i Okolic
  w dniu 13 kwietnia 2022 r.
  X
  38 Rajd "Szlakiem Zabytków Żyrardowa" w dniu 13 kwietnia 2022 r.
  X
  38 Konwersatorium Wiedzy o Zabytkach Mazowsza
  w dniu 20 kwietnia 2022 r.
  X
  Otwarcie Sezonu Turystycznego
  na Mazowszu Zachodnim
  w dniu 13 kwietnia 2022 r.
  X
  Spacery po zabytkowej osadzie fabrycznej z XIX/XX w.
  z okazji 30 Europejskich Dni Dziedzictwa
  w dniach 9 - 11, 16 - 18 września 2022 r.
  szczegóły na stronie: https://edd.nid.pl


  Turystyczno - Krajoznawczy Uniwersytet Trzeciego Wieku
  PTTK-PTSM-LMiR AD 2022

  Otwarcie 13 - 15 kwietnia 2022 r.
  Program otwarcia:
  Trzydniowa wycieczka po Warszawie z noclegiem w Warszawie
  u znajomych z UTW lub w hostelu
  (dla osób spoza Warszawy)
  Szczegółowy program zostanie wysłany 11.04.2022 r. na adres mailowy uczestników
  Prosimy o sprawdzenie poczty mailowej

  W programie T-K UTW PTTK-PTSM-LMiR 2021:

  - spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Jerzego Koziarskiego"
  - spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Macieja Twardowskiego"
  - pogadanki i spotkania historyczne nawiązujące do lektury książek red. Macieja Twardowskiego
  - wycieczki turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
  - zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK
  - zdobywanie odznak turystyki krajoznawczej PTTK
  - spacery Nordic Walking i zajęcia rekreacyjne w terenie
  - tanie wczasy krajowe i zagraniczne      

      

        - nauka korzystania z internetu za pomocą tabletów i smartfonów
  - warsztaty z zakresu redagowania blogów i obsługi kont na portalach społecznościowych
  - warsztaty z zakresu e-marketingu dla małych i średnich firm
  - warsztaty i rozmówki w języku angielskim i esperanto

      

      

      


  Prowadzimy indywidualne szkolenia online o tematyce:

  - budowa własnej strony www
  - media społecznościowe
  - e-commerce
  - reklama displayowa

  za pośrednictwem platform:
  http://rewolucje.withgoogle.com i http://webwavecms.com.

  W czasie wyjazdów turystycznych uczestnicy ponoszą koszty wyżywienia
  Koszty przejazdów, noclegów i warsztatów finansują organizatorzy


  Szczegółowe informacje:

  Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie
  e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl


  Nie udzielamy informacji telefonicznie.
  Komunikacja wyłącznie przy pomocy poczty elektronicznej

  Ostatni Rok Ogólnopolskiej Akcji
  "NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI"
  1.01.2022 - 31.12.2022
  Szczegółowe informacj i zapisy
  SKKT PTTK i SKKT PTSM
  pod adresami e-mail:
  poczta@zyrardow.pttk.pl
  ptsm@wp.pl  "Akademia Szkół Aktywnych Turystycznie"
  1.09.2021 - 31.08.2022
  Zapisy SKKT PTTK i SKKT PTSM
  pod adresami e-mail:
  poczta@zyrardow.pttk.pl
  ptsm@wp.pl

  "Akademia Turystyczna i Zlot Rodzinnych Domów Dziecka"
  oraz
  "Dzień Dziecka z PTTK, PTSM i LMiR"
  Popularyzacja zdobywania młodzieżowych odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej

             Promocja wędrówek po Mazowszu
  Portal "Szlaki Mazowsza"

  Popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
  na Mazowszu


  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
  "Szlakiem latarni morskich"
  21.06 - 31.08.2022 r.

  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
  "Wiślana Trasa Rowerowa"
  21.06 - 31.08.2022.r.

  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki Górskiej
  "Małopolskim Szlakiem Papieskim
  imienia św. Jana Pawła II"
  21.06 - 31.08.2022 r.  Organizacja 68 Rajdu "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność: Warszawa - Laski - Pociecha - Wiersze - Budy Zosine k / Jaktorowa - Żyrardów"  Zdjęcie z 1983 roku z udziałem dowódcy Grupy AK "Kampinos" płk Józefa Krzyczkowskiego "Szymona" (zm. 8.08.1989 r.)


  Pozostałe zadania priorytetowe na 2022 rok:

  "Obchody 60 lecia PTTK w Żyrardowie"           

  Europejską Noc Muzeów w dniu 14 maja 2022 roku  Zadania stałe:

 • współpraca z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą" z siedzibą w Żyrardowie, w tym w szczególności: ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie, Urzędem Miasta w Żyrardowie, Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa w Żyrardowie, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie, Polskim Związkiem Wędkarskim w Żyrardowie, Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie i Zarządem Oddziału Mazowieckiego PTSM w Żyrardowie, Międzynarodowym Klubem "Esperantotur" i Sekcją "Esperantoturu" w Żyrardowie, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szwejkologów i Szwejkofanów w Żyrardowie oraz Zarządem Głównym Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku i Zarządem Okręgu LMiR w Żyrardowie

 • organizacja wyjazdów rodzinnych w okresie przerw świątecznych, dłuuuugich weeeekendów, ferii zimowych i ferii letnich

 • patronat nad działalnością Szkolnych Klubów Krajoznawczo - Turystycznych, pomoc organizacyjna i metodyczna, wsparcie finansowe i merytoryczne

 • organizacja obchodów 139 rocznicy urodzin (30.04.1883) i 99 rocznicy śmierci Jarosława Haszka (3.01.1923) oraz świętowanie imienin Józefa Szwejka (19.03)
 • organizacja wyjazdów na Wykus i do Nagorzyc w 109 rocznicę urodzin (16.04.1913) i 39 rocznicę śmierci (30.11.1983) kpt. Stanisława Pałaca "Mariańskiego" oraz na Wykus w dniach 10-12.06.2022
 • udział w STUDY TOUR organizowanych przez MROT w Warszawie połączonych z promocją 16 produktów turystycznych Mazowsza
 • organizacja spacerków po Żyrardowie "Szlakami Jerzego Koziarskiego" na podstawie książki "Powroty na łowiska wspomnień. Zapamiętane z dzieciństwa"
 • organizacja spacerków po Żyrardowie i okolicach: "Szlakami Macieja Twardowskiego", "Szlakiem Pawła Hulki - Laskowskiego" i "Szlakiem Niepodległości" połączonych z promocją książek "Maciej Twardowski. Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa", "Maciej Twardowski. Tajemnice starego Żyrardowa", "Mój Żyrardów" i "Żyrardów 1914 - 1924"
 • organizacja w okresie ferii zimowych: 37 Młodzieżowej Zimowej Szkoły Turystyki "Okolice Szkolnych Schronisk Młodzieżowych" 2022, 37 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Esperanto 2022, 37 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Szwejkofanów 2022, 37 Młodzieżowej Szkoły Narciarskiej 2022, 37 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Marynistycznej 2022, 37 Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Latarników 2022 • udział w obchodach 102 rocznicy Zaślubin z Bałtykiem w Pucku (10.02) i uroczystości wręczania "Pierścienia Gen. Hallera" • organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego i 60 PTTK w Żyrardowie (21.02) • organizacja 38 Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" i Eliminacji Rejonowych 28 Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę 2022"
 • organizacja obchodów regionalnych 39 Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, w tym: 38 Konwersatorium Wiedzy o Historii i Zabytkach Ziemi Żyrardowskiej 2022 i 38 Rajdu "Szlakiem Zabytków Żyrardowa 2022"

 •       

 • udział w obchodach 82 rocznicy śmierci mjr "Hubala" w Anielinie (30.04) i zdobywanie odznaki "Śladami mjr "Hubala"" • organizacja wspólnie z Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic 20 Akcji "Spotkania u źródeł rzek" zakończonej wręczeniem certyfikatów ZG PTTK • organizacja "Majówki z PTTK"

 •       

 • organizacja Eliminacji Rejonowych 50 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego 2022


 • organizacja Rajdu "Szlakiem Józefa Chełmońskiego po Mazowszu Zachodnim"
 • organizacja w okresie ferii letnich: 43 Młodzieżowej Skoły Górskiej PTTK 2022 i 40 Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki PTTK 2022, a w tym: 40 Młodzieżowej Szkoły Turystyki "Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych" 2022, 40 Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Esperanto 2022, 40 Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Szwejkofanów 2022, 40 Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Marynistycznej 2022, 40 Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki Rowerowej 2022, 40 Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Latarników 2022 • udział w ogólnopolskiej Akcji "Czyste Tatry"

 • organizacja Eliminacji Rejonowych 21 Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy obóz wędrowny 2022" • udział w akcjach sprzątania plaż nadmorskich i promocja działań jednostek samorządu lokalnego na Wybrzeżu Bałtyckim w ramach akcji "Coastwatch Europe" • organizacja obchodów regionalnych 43 Światowego Dnia Turystyki i 45 Światowego Dnia Morza, w tym m.in. udział w 23 Wojewódzkim Zlocie Turystów Mazowsza 2022

 •    

 • organizacja Eliminacji Rejonowych 49 Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 2022

 • promocja Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy SKKT" (20 edycja) i Wojewódzkiego Konkursu "Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie" (7 edycja)
 • Nasza oferta dla turystów z Mazowsza Zachodniego
  Prosimy kliknąć i sprawdzić !!!  Z kart historii (1962 - 2012) ...


  Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej PTTK w ramach
  Internetowego Systemu Informacji Turystycznej
  i udzielamy wszelkich informacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczących

  Warszawy i Mazowsza.


  Na każdy list skierowany do nas na adres e-mail:
  jerzy.kwaczynski@gmail.com lub belferek.zyrardow@wp.pl
  odpowiemy
  w ciągu 12 godzin.

  Pełnimy stałe dyżury w biurze PTTK w Żyrardowie
  w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.00
  (w sezonie wiosenno - letnim, maj - wrzesień, częściej - stosownie do potrzeb).

  Od 2002 roku jesteśmy współzałożycielami i członkami:

  Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej (PITM) i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

     
  Uczestniczymy w programie Ministerstwa Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie":

  Polska Cyfrowa Równych Szans  Jesteśmy członkiem:

  Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA w Warszawie,
  Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w Warszawie,  i jako MFO PTTK członkiem zbiorowym PTTK w

  Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

  Przy organizacji w okresie ferii zimowych i ferii letnich
  Młodzieżowej Szkoły Turystyki Krajoznawczej,
  Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej
  oraz wczasów dla rodzin turystycznych

  współpracujemy:

  z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Warszawie,

  z Ligą Morską i Rzeczną w Gdańsku,

  z Esperanckim Biurem Podróżników "FLUGO" w Bydgoszczy,

  z Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej w Warszawie

  z Biurem Turystyki Seniorów "INVITATIO" w Warszawie,

  z Biurem Travel Student w Warszawie,

  z Międzynarodowym Ruchem Szwejkologów i Szwejkofanów,

  z Biurem PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

  z Partnerstwem Lokalnym na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego  i Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic  Przy popularyzacji Warszawy i Mazowsza korzystamy z ofert turystycznych:

  Koła Terenowego PTTK w Warszawie - Śródmieściu,

  Fundacji HEREDITAS w Warszawie,

  Przy popularyzacji tradycji i historii Kresów Polskich na Wschodzie korzystamy z ofert turystycznych:

  Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie,