Myśl dnia :
 

40 lat
Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żyrardowie.

I.   Z kart historii Oddziału PTTK w Żyrardowie.

II.  Dzień dzisiejszy i nasza przyszłość.

III.  Zasłużeni działacze Oddziału PTTK w Żyrardowie.

IV.  Skład władz Zarządu Oddziału PTTK w latach 1962 - 2001.

V.  Program Obchodów Jubileuszu 40 - lecia Oddziału PTTK w Żyrardowie
(27 - 29 września 2002r.)
I.   Z kart historii Oddziału PTTK w Żyrardowie.

W Żyrardowie Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze działa od 1956 roku. Rok 1956 był rokiem"odwilży" sprzyjającym rozwijaniu inicjatyw społecznych m.in. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. W miesiącach maj - czerwiec 1956 r. powstają w Żyrardowie: Koło Terenowe PTTK, Koło PTTK przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego i Koło PTTK przy Zakładach Pończoszniczych. Inicjatorami powstania tych kół byli: Mieczysław Michalicki, Jadwiga Michalicka, Zbigniew Malzahn, Irena Petasz, Stanisław Kuran, Janina Borowska, Stanisława Sumińska i Michał Paczos z Koła Terenowego PTTK, Kazimierz Werbicki, Wanda Kłosowska, Roman Okraszewski, Urszula Wiktoruk i Lucyna Choińska z Koła PTTK przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego oraz Wacław Oziębło, Kazimiera Grzegorzewska, Halina Nietrzebka, Edward Nogajski i Janina Migała z Koła PTTK przy Zakładach Pończoszniczych.

28 kwietnia 1962 roku z inicjatywy tych kół powołany został Oddział PTTK w Żyrardowie.

Zjazd założycielski Oddziału PTTK w Żyrardowie odbył się w dniu 28.04.1962 roku w lokalu Koła Terenowego PTTK przy ul. Służba Polsce w Żyrardowie. Delegatów - 30. Obecnych - 22.
W skład władz Oddziału PTTK weszli:
Zarząd Oddziału PTTK: Prezes - Mieczysław Michalicki, I v-ce prezes - Kazimierz Werbicki, II v-ce prezes - Tadeusz Kalinowski, Sekretarz - Jerzy Włodarczyk, Skarbnik - Jadwiga Michalicka, Członkowie prezydium - Zygmunt Kwiatkowski , Ryszard Pec, Członkowie Plenum - Feliks Migała, Jadwiga Hajduk - Kowalska, Edward Biedrzycki, Kazimierz Białasik, Czesław Eksztajn, Maria Chyb, Halina Nietrzebka, Henryk Nowak
Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK: Prezes - Maria Solarz, v-ce prezes - Józef Boss, Sekretarz - Jadwiga Olejnicka, Członkowie: - Walerian Myszyński, Irena Petasz, Kazimiera Grzegorzewska, Irena Jesiona
Sąd Koleżeński Oddziału PTTK: Prezes - Henryk Rojewski, V-ce prezes - Michał Paczos, Sekretarz - Wanda Kłosowska, Członkowie - Alfons Solarz, Andrzej Kowalski. Decyzją władz Oddziału PTTK następuje powołanie sekcji turystyki kwalifikowanej: pieszej nizinnej, pieszej górskiej, motorowej, kajakowej i narciarskiej. Od tego roku zaczyna obowiązywać też kalendarz stałych imprez PTTK, m.in. lipiec - obóz wodniacki nad Wigrami, sierpień - młodzieżowy obóz wędrowny w Tatrach i Pieninach, wrzesień - "Nocny Rajd Mazowiecki" w Lasach Radziejowickich, wrzesień - obóz wędrowny dla dorosłych w Tatrach, wrzesień - rajd "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność - Puszcza Bolimowska", wrzesień - rajd "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność - Budy Zosiny", październik - rajd kolarski w Puszczy Kampinoskiej, grudzień - obóz narciarski w Zakopanem.
W roku 1962 Oddział otrzymuje od miasta przydział na użytkowanie lokalu przy ul. Bohaterów 26 (willa "Wanda") i uzyskuje osobowość prawną. 12 października 1962 roku następuję uroczyste otwarcie lokalu z udziałem władz wojewódzkich i centralnych. Oddział wzbogaca się o autokar i bibliotekę krajoznawczą (ok. 3 tys. tytułów). W roku 1963 zarejestrowano przy Oddziale PTTK Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego (BORT). W 1965 zorganizowano w Oddziale pierwszy kurs przewodnicki PTTK i powołano Koło Przewodników Terenowych PTTK. Kurs przewodnicki ukończyło 29 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Witold Masiak z Warszawy.
W latach 1962 - 1971 następuje stały wzrost członkostwa osiągając w roku 1971 stan 2.922 członków PTTK zrzeszonych w 21 kołach o charakterze: ogólnomiejskim - Koło Terenowe PTTK, środowiskowym - Koło Osiedlowe PTTK przy Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Koło PTTK przy Cechu Rzemiosł Różnych, zakładowym - Koło PTTK przy Zakładach Pończoszniczych, Koło PTTK przy Zakładach Tkanin Technicznych, Koło PTTK przy Zakładach Lniarskich, Koło PTTK przy Tkalni Zakładów Lniarskich, Koło PTTK przy Szpitalu Miejskim, Koło PTTK przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Koło PTTK przy Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Koło PTTK przy Spółdzielni "Budowa" w Żyrardowie, szkolnym - Koła PTTK przy 7 szkołach podstawowych i 3 szkołach średnich (Liceum Medyczne, Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Włókienniczych). W roku 1971 Oddział dokonał zakupu drugiego autokaru. Autokary obsługiwały wyjazdy BORT - owskie do wszystkich regionów Polski, a także za granicę, m.in. do Pragi Czeskiej i Budapesztu.


Kalendarium najważniejszych wydarzeń w okresie 1971 - 2002:

 • 1971: W dniu 19 czerwca 1971 roku obchodzony był jubileusz XV - lecia PTTK w Żyrardowie. W czasie obchodów zorganizowanych w Osiedlowym Domu Kultury ŻSM w Żyrardowie Zarządowi Oddziału PTTK wręczono sztandar ufundowany ze składek wszystkich członków PTTK w Żyrardowie. Zorganizowano kurs przewodników zakładowych PTTK, który ukończyło 21 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Mieczysław Michalicki.

 • 1975: Następuje zmiana struktur administracji państwowej. Żyrardów zostaje włączony w skład woj. skierniewickiego, a żyrardowski Oddział PTTK przechodzi z Okręgu Mazowieckiego pod opiekę Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Skierniewicach. Pierwsze lata w nowym układzie administracyjnym to nowe akcje i nowe inicjatywy, m.in. uporządkowanie struktur i ewidencji przodowników, instruktorów i opiekunów SKKT.

 • 1976: W dniu 13 grudnia 1976 r. na skutek ciężkiej choroby dotychczasowego prezesa Oddziału Mieczysława Michalickiego funkcję prezesa przejmuje Kol. Kazimierz Werbicki. W dniu 6 stycznia 1977 roku umiera Kol. Mieczysław Michalicki - prezes Oddziału PTTK w latach 1962 - 1976. W 1976 roku zorganizowano po raz pierwszy z okazji Święta Wiosny rajd "Powitania Wiosny" oraz po raz pierwszy eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej. Zorganizowano też po raz pierwszy wspólnie z Komendą Chorągwi Skierniewickiej ZHP Wojewódzkie Zawody na Orientację (4 etapy: "Zimowe", Wiosenne", "Letnie" i "Jesienne").

 • 1977: Zorganizowano po raz pierwszy rajd zakończenia sezonu turystycznego "Szlakiem księżycowych cieni".

 • 1978: Zorganizowany jest trzeci kurs przewodników PTTK w Żyrardowie, który ukończyły 23 osoby. Kierownikiem kursu był Kol. Walerian Myszyński. Powołano Komisję Młodzieżową, składającą się z opiekunów SKKT PTTK. Zorganizowano po raz pierwszy wieloetapowy rajd "Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej" ("Szlakiem Wyzwolenia Żyrardowa" - styczeń, Akcja "Arsenał" - marzec, Puszcza Bolimowska - kwiecień, Puszcza Kampinoska - kwiecień, Budy Zosiny - kwiecień, "Szlakiem Hubala" - kwiecień i "Szlakiem Ponurego" - czerwiec).

 • 1980: Zorganizowano po raz pierwszy Barbórkowe Marsze na Orientację w Puszczy Bolimowskiej.

 • 1981: Na Zjeździe Oddziału PTTK funkcję prezesa powierzono Kol. Jadwidze Michalickiej. W tym czasie Oddział liczy 20 kół i zrzesza 2.001 członków PTTK. Zorganizowano po raz pierwszy akcję "Czysty Las". W dniu 13 grudnia 1981 roku w wyniku stanu wojennego następuje zawieszenie na około 3 miesiące działalności Oddziału PTTK i wszystkich kół. Stan wojenny i ograniczenie wyjazdów po Polsce zmusza do ograniczenia działalności BORT i sprzedaży autokarów.

 • 1982: Zorganizowano po raz pierwszy Rajd Mikołajkowy w Górach Świętokrzyskich.

 • 1983: Zorganizowano po raz pierwszy w okresie letnim akcję Młodzieżowej Szkoły Turystyki PTTK, Młodzieżowej Szkoły Górskiej PTTK, Młodzieżowej Szkoły Esperanto PTTK i Młodzieżowej Szkoły Morskiej PTTK oraz po raz pierwszy Sejmik Turystyki Górskiej "Andrzejki w Zakopanem". Zorganizowano też po raz pierwszy z okazji Dnia Kobiet Sejmik Krajoznawczy "Wszystko dla Ewy" w Górach Świętokrzyskich, Rajd i Sejmik Krajoznawczy "Warszawskim szlakiem" oraz Młodzieżowy Rajd Górski "Szlakiem Ponurego" w Górach Świętokrzyskich.

 • 1984: Zorganizowano po raz pierwszy rajdy historyczne "Szlakiem Powstania Styczniowego" i "Szlakiem Powstania Listopadowego", Młodzieżowe Sejmiki Krajoznawcze "Kurpie" i "Kraków - Kalwaria Zebrzydowska" oraz zainicjowano konkurs krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę". Klub PTTK "Koliber" Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdobył VIII miejsce w Polsce w I Ogólnopolskim Konkursie ZG PTTK i CZSBM "O proporzec najlepszego Koła - Klubu PTTK".

 • 1985: W Osiedlowym Domu Kultury ŻSM w Żyrardowie obchodzono jubileusz 35 - lecia PTTK. W czasie uroczystości prezes ZG PTTK Andrzej Gordon udekorował sztandar Oddziału PTTK Złotą Honorową Odznaką PTTK. Zorganizowano kolejny IV kurs przewodników PTTK, który ukończyły 22 osoby. Kierownikiem kursu przewodników był Kol. Grzegorz Dubielecki. Na XIV Konkursie Krasomówczym Przewodników PTTK w Golubiu - Dobrzyniu Kol. Cezary Jackowski z Koła Przewodników PTTK zdobywa I miejsce i nagrodę publiczności w konkursie o zamku golubskim. Klub PTTK "Koliber" Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdobył VII miejsce w Polsce w II Ogólnopolskim Konkursie ZG PTTK i CZSBM "O proporzec najlepszego Koła - Klubu PTTK". Zorganizowano po raz pierwszy rajd historyczny "Szlakiem zabytków Żyrardowa i okolic" i "Szlakiem Niepodległości" oraz po raz pierwszy Sejmik Krajoznawczy z okazji Krakowskich Dni Turystyki w Krakowie.

 • 1986: Zorganizowano po raz pierwszy w okresie maja 4 - etapową akcję "Czyste góry", akcję "Przewodnicy dzieciom" z okazji Dnia Dziecka oraz 4 - etapową akcję "Czyste morze" z okazji "Dni Morza". Zorganizowano też po raz pierwszy akcję "Zima z PTTK" (Młodzieżowe Zimowe Warsztaty Marynistyczne, Młodzieżową Szkołę Narciarską, Młodzieżową Zimową Szkołę Esperanto i Młodzieżową Zimową Szkołę Turystyki) oraz Konkurs Marynistyczny "Młodzież na morzu". Z okazji Światowego Dnia Turystyki Klub PTTK "Koliber" Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żyrardowie otrzymał nagrodę III stopnia Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, a prezes klubu Jerzy Kwaczyński nagrodę I stopnia. Klub PTTK "Koliber" Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdobył IV miejsce w Polsce w III Ogólnopolskim Konkursie ZG PTTK i CZSBM "O proporzec najlepszego Koła - Klubu PTTK". Zorganizowano też po raz pierwszy wyjazdy sylwestrowe: "Sylwester Ekologów w Białowieży", "Sylwester Ceprów w górach", "Sylwester marynistów na Bałtyku", "Sylwester esperantystów w Budapeszcie i na Słowacji" oraz "Sylwester Globtroterów".

 • 1987: Obchodzono uroczyście jubileusz XX - lecia Koła Przewodników PTTK w Żyrardowie. Koło Przewodników PTTK otrzymuje Dyplom ZG PTTK i list gratulacyjny Przewodniczącego Komisji Przewodników Turystycznych ZG PTTK Tadeusza Stefańskiego. Z okazji Światowego Dnia Turystyki nagrodę II stopnia Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki otrzymał prezes Jerzy Kwaczyński. Klub PTTK "Koliber" Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdobył III miejsce w Polsce w IV Ogólnopolskim Konkursie ZG PTTK i CZSBM "O proporzec najlepszego Koła - Klubu PTTK". Zorganizowano po raz pierwszy Sejmiki Marynistyczne "Zaślubiny z Bałtykiem w Pucku 1920 r.", "Zaślubiny z Bałtykiem w Kołobrzegu 1945 r." i "Andrzejki na Bałtyku". Zorganizowano też po raz pierwszy Sejmik Krajoznawczy "Pałace i dworki, których nie znacie" oraz 4 - etapowy Jesienny Sejmik Turystyki Górskiej PTTK (Bieszczady, Karkonosze, Beskid Śląski i Żywiecki i Tatry).

 • 1988: Zorganizowano po raz pierwszy Wigilię Przewodnicką PTTK oraz Wiosenny i Jesienny Zlot SKKT PTTK "Poznajemy okolice - Hamernia". Klub PTTK "Koliber" Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdobył II miejsce w Polsce w V Ogólnopolskim Konkursie ZG PTTK i CZSBM "O proporzec najlepszego Koła - Klubu PTTK" (I miejsce Koło PTTK przy SM w Swarzędzu).

 • 1989: Na Zjeździe Oddziału PTTK funkcję prezesa obejmuje Kol. Jerzy Kwaczyński - dotychczasowy wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK, który prezesuje do dnia dzisiejszego. Zorganizowano V kurs przewodników terenowych PTTK, który ukończyły 22 osoby. Kierownikiem kursu był Kol. Walerian Myszyński. W wyniku konieczności opuszczenia lokalu przy ul. Bohaterów 26 (przeszło 100 m kw.) i przeniesienia się do małego pokoiku przy ul. Limanowskiego (16 m kw.) następuje likwidacja wypożyczalni sprzętu turystycznego. Dyplom i nagrodę Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej za III m. w finale konkursu "O zdrowie i sprawność załogi" otrzymał Klub PTTK "Belferek" Zespołu Szkół Zawodowych w Żyrardowie.

 • 1990: Zorganizowano po raz pierwszy wyjazd na spotkanie z Polonią "Kaziuki w Wilnie" oraz zainicjowano 2 - etapowe Sejmiki "Szlakiem Szwejka po Pradze" (wiosenny i jesienny). Nagrodę II stopnia Przewodniczącego Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej z okazji Światowego Dnia Turystyki otrzymał prezes Jerzy Kwaczyński. Dyplom i nagrodę Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej za II m. w finale konkursu "O zdrowie i sprawność załogi" otrzymał Klub PTTK "Belferek" Zespołu Szkół Zawodowych w Żyrardowie.

 • 1991: Obchodzono uroczyście jubileusz XXV - lecia Koła Przewodników PTTK, na którym goszczono przewodników PTTK z Łowicza, Sochaczewa, Rawy Maz., Skierniewic i Warszawy. Na XX Konkursie Krasomówczym Przewodników PTTK w Golubiu - Dobrzyniu Kol. Urszula Karpińska zajmuje II miejsce za Kol. Anną Andrusikiewicz z Olsztyna. Zorganizowano po raz pierwszy Zlot Ekologiczny z okazji "Dnia Ziemi".

 • 1992: Zorganizowano VI kurs przewodników terenowych PTTK, który ukończyło 17 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Jerzy Kwaczyński. Na XXI Konkursie Krasomówczym w Golubiu - Dobrzyniu Kol. Wiesława Marciniak zdobywa II miejsce za Kol. Urszulą Stefanow z Wałbrzycha. W dniu 4 września 1992 roku odchodzi z szeregów PTTK, Kol. Henryk Cegliński - wiceprezes Oddziału PTTK, przewodnik i krajoznawca, a w dniu 23 grudnia 1992 roku - Kol. Jadwiga Michalicka - prezes Oddziału PTTK w latach 1981 - 1989, Członek Honorowy PTTK, współzałożycielka Oddziału PTTK w Żyrardowie.

 • 1993: We wrześniu 1993 roku następuje przeprowadzka do Miejskiego Domu Kultury w Żyrardowie (Plac Wolności nr 3, obecnie Plac Jana Pawła II nr 3). Dyplom i nagrodę Prezesa UKFiT z okazji Światowego Dnia Turystyki otrzymał prezes Jerzy Kwaczyński.

 • 1994: Zorganizowano VII kurs przewodników terenowych PTTK, który ukończyło 10 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Jerzy Kwaczyński. Koło Terenowe PTTK w Żyrardowie i SKKT PTTK "Wędrusie" Zespołu Szkół Zawodowych w Żyrardowie wyróżniono Złotą Honorową Odznaką PTTK. Koło Terenowe PTTK zorganizowało po raz pierwszy "Spotkanie Noworoczne PTTK" i "Turystyczne Jajeczko PTTK".

 • 1995: W dniu 7 września 1995 r. zmarła tragicznie w Tatrach w czasie XIII Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK w Zakopanem Kol. Krystyna Lis. Zorganizowano po raz pierwszy w okresie letnim akcję "Anglik na żywo" dla młodzieży uczestniczącej w obozach Młodzieżowej Szkoły Turystyki. Zorganizowano też po raz pierwszy Młodzieżowy Sejmik Krajoznawczy "Cmentarze I wojny światowej". Zorganizowano po raz pierwszy samodzielne wyprawy trampingowe do Ameryki Południowej (Meksyk, Peru, Boliwia, Ekwador, Kolumbia, Wenezuela). Zorganizowano VIII kurs przewodników terenowych PTTK, który ukończyło 9 osób. Kierownikiem kursu była Kol. Wiesława Marciniak.

 • 1996: Zorganizowano I kurs pilotów wycieczek zagranicznych, który ukończyło 16 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Jerzy Kwaczyński. Zorganizowano po raz pierwszy Międzynarodowy Sejmik Turystyczny "Walentynki z PTTK w Białowieży" adresowany do opiekunów SKKT PTTK, przewodników PTTK i pilotów wycieczek zagranicznych.

 • 1997: Wspólnie z Dyrekcją Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zorganizowano IX kurs przewodników terenowych PTTK, który ukończyło 29 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Jerzy Kwaczyński. Zorganizowano II kurs pilotów wycieczek zagranicznych, który ukończyło 11 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Jerzy Kwaczyński. Obchodzono uroczyście jubileusz X - lecia Koła PTTK "Esperantotur" w Żyrardowie i XV - lecie Klubu Turystyki Morskiej i Żeglarskiej PTTK "Bryza" w Żyrardowie. Powołane zostaje drugie Koło Przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek Zagranicznych PTTK "Belferek", które zrzesza przewodników terenowych PTTK z Żyrardowa, Warszawy, Sochaczewa, Rawy Maz., Skierniewic i Pruszkowa. Koło współpracuje z warszawskimi biura podróży, m.in. "Logostourem" i "Esperantoturem", a także biurami podróży promowych "Stena Line" i "Unity Line". Zostaje zredagowana strona internetowa żyrardowskiego PTTK (http://free.ngo.pl/zyrpttk) oraz żyrardowskich klubów PTTK: "Globtroter" (http://www.globtroter.prv.pl) i "Esperantotur" (http://www.esperantotur.prv.pl). W roku 1997 Oddział PTTK jest organizatorem finału IV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę' 1997". Miejscem finału konkursu jest ... Wojewódzki Dom Kultury w Skierniewicach. Rusza też po raz pierwszy akcja letniej Młodzieżowej Szkoły Turystyki "Ekoturystyka". Miejscem akcji jest rejon Hamerni i Bud Grabskich.

 • 1998: Oddział został laureatem IV edycji konkursu "Przebiśnieg' 97" organizowanego przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki z myślą o najciekawszych inicjatywach kreujących nowoczesną ofertę turystyczną w Polsce zdobywając tzw. turystycznego "Oscara". Oddział PTTK w Żyrardowie przystępuje do Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej (PITM) będąc jednym z założycieli PITM. Zorganizowano III kurs pilotów wycieczek zagranicznych, który ukończyło 10 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Jerzy Kwaczyński. Obchodzono uroczyście jubileusz XX - lecia Klubu Turystyki Górskiej i Ekologicznej PTTK "Turnia" w Żyrardowie. Zorganizowano w Radziejowicach wspólnie z Domem Pracy Twórczej i Muzeum Okręgowym w Żyrardowie seminarium "Ochrona krajobrazu kulturowego w powiecie żyrardowskim". Z okazji Roku Mickiewiczowskiego (200 rocznica śmierci) zorganizowano 12 wyjazdów do Wilna i na Białoruś. Z okazji 80 - lecia Marynarki Wojennej RP zorganizowano dla młodzieży szkolnej wspólnie z Ligą Morską i Rzeczną 15 wyjazdów do Trójmiasta.

 • 1999: Po 6 latach pobytu w Miejskim Domu Kultury w dniu 1 kwietnia 1999 roku następuje kolejna przeprowadzka do internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Żyrardowie. W dniu 24 kwietnia 1999 roku w wieku 92 lat umiera "senior" PTTK w Żyrardowie, Kol. Walerian Myszyński - jeden ze współzałożycieli PTTK w Żyrardowie. Z okazji Roku Chopinowskiego (150 rocznica śmierci) zorganizowano 15 wyjazdów na koncerty do Żelazowej Woli. Z okazji 100 - lecia śmierci Ernesta Malinowskiego zorganizowano okolicznościową wyprawę do Peru na uroczystość odsłonięcia pomnika na przełęczy Ticlio (4.818 m npm). Klub Turystyki Morskiej i Żeglarskiej PTTK "Bryza" wraz z Ligą Morską i Rzeczną w Żyrardowie otrzymują od ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego propozycję organizacji w 2000 r. w Żyrardowie obchodów Roku Hallerowskiego i centralnych obchodów Święta Ligi Morskiej i Rzecznej. Po konsultacjach na forum miejskim w Żyrardowie cała inicjatywa kończy się szczęśliwie ... uroczystością na Zamku Królewskim w Warszawie i w Szkole Podstawowej w podwarszawskim Wołominie.

 • 2000: Zorganizowano IV kurs pilotów wycieczek zagranicznych, który ukończyło 12 osób. Kierownikiem kursu był Kol. Jerzy Kwaczyński. Uczestniczono w obchodach Roku Hallerowskiego organizując wraz z Ligą Morską i Rzeczną dla młodzieży szkolnej 15 wyjazdów do Trójmiasta, Pucka i Władysławowa. W ramach obchodów Roku Reymontowskiego zorganizowano dla młodzieży szkolnej 15 wycieczek "Szlakiem Reymonta". Przystąpiono do NaturFreunde International (50 osób z Klubu Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" i Klubu "Globtrotera"). Zorganizowano na zlecenie Mazowieckiego Kręgu Instruktorów Krajoznawstwa II Wojewódzki Zlot Instruktorów Krajoznawstwa w Żyrardowie (Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK). Kierownikiem zlotu była Kol. Anna Głowinkowska. Zorganizowano też obchody 30 - lecia Szkolnego Klubu Turystyczno - Krajoznawczego "Wędrusie" Zespołu Szkół Zawodowych, 25 - lecia Klubu Turystyki Górskiej i Ekologicznej PTTK "Turnia", 20 - lecia Klubu Turystyki Morskiej i Żeglarskiej PTTK "Bryza", 15 - lecia Klubu Globtrotera PTTK i 15 - lecia Klubu PTTK "Esperantoturu". W finale I Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół Gimnazjalnych w Legnicy Aleksander Puchała z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie (opiekun: Irena Dębińska) zdobywa I miejsce w Polsce.

 • 2001: Obchodzono uroczyście jubileusz XLV - lecia Koła Terenowego PTTK w Żyrardowie, a na Zjeździe Oddziału PTTK w dniu 28 marca troje członków Oddziału PTTK: Kol. Irena Petasz, Kol. Kazimierz Werbicki i Kol. Jerzy Kwaczyński uhonorowano godnością Członka Honorowego Oddziału PTTK w Żyrardowie. Odbyła się międzynarodowa sztafeta turystyczna "Euro Rally' 2001". W zakończeniu sztafety w Strasbourgu uczestniczyła 96 - osobowa grupa młodzieży z Międzyszkolnego Klubu Europejskiego "Wędrusie". W Strasbourgu odbył się także kongres Europejskiego Stowarzyszenia Wędrownictwa (ang. European Rambler's Association). Odbyły się krajowe narady aktywu PTTK w wyniku których do Komisji ZG PTTK zakwalifikowano: Kol. Jerzego Kwaczyńskiego (wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK i członek Zespołu ds. Współpracy i Kontaktów Zagranicznych ZG PTTK), Kol. Katarzynę Knapską (sekretarz Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK), Kol. Jolantę Czapigę (członek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK) i Kol. Annę Głowinkowską (członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK). Koło Przewodników PTTK "Belferek" na zlecenie Kuratorium Oświaty w Warszawie było organizatorem eliminacji wojewódzkich XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej. W roku 2001 obchodzono w Żyrardowie Rok Pawła Hulki - Laskowskiego. W ramach obchodów Oddział PTTK w Żyrardowie zorganizował 4 imprezy: XVII Rajd "Szlakiem zabytków Żyrardowa", XII Wiosenny i Jesienny Sejmik Szwejkowski "Szlakiem Szwejka po Pradze" oraz Eliminacje Wojewódzkie XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej. We współpracy ze Starostwem Powiatu Żyrardowskiego Oddział PTTK w Żyrardowie opracował mapę turystyczną "Szlaki turystyczne powiatu żyrardowskiego".

 • 2002: W dniu 6 czerwca zmarł prezes Kazimierz Werbicki - długoletni działacz PTTK w Żyrardowie, prezes Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PTTK, aktywny działacz PTTK do ostatnich chwil swojego życia. Inne ważne wydarzenia roku 2002 w żyrardowskim PTTK to:

  1. Organizacja XIX Rajdu "Szlakiem Powstania Styczniowego' 2002", w którym w czterech etapach wzięło udział 500 uczniów.
  2. Organizacja wyjazdów na rejsy promowe: "Karnawał na Bałtyku' 2002", "Walentynki na Bałtyku' 2002", "Śmigus Dyngus na Bałtyku' 2002". Planowane są jeszcze rejsy: "Boomerangiem po Bałtyku' 2002", "Andrzejki na Bałtyku' 2002" i "Sylwester na Bałtyku' 2002".
  3. Organizacja XXVII Rajdu "Powitania wiosny' 2002", w którym wzięło udział 700 uczniów z Żyrardowa i okolic.
  4. Organizacja z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18.04.2002 r.) na zlecenie Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego XVI Sejmiku Krajoznawczego "Pałace i dworki, których nie znacie" oraz XVIII Rajdu "Szlakiem Zabytków Żyrardowa".
  5. Organizacja wspólnie z warszawskim Biurem Podróży i Turystyki ZNP "Logostour" VI Spotkań Walentynkowych "Puszcza Białowieska' 2002", XX Seminarium Szkoleniowego Pilotów Wycieczek Zagranicznych "Wszystko dla Ewy' 2002" i XIII Seminarium "Kaziuki w Wilnie' 2002".
  6. Organizacja z okazji Światowego Dnia Ziemi (22.04.2002 r.) na zlecenie Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego XII Zlotu Ekologicznego Młodzieży Szkolnej.
  7. Organizacja XVI zimowej akcji wypoczynkowej "Zima z PTTK' 2002" dla ok. 1000 uczniów i XVII letniej akcji wypoczynkowej "Lato z PTTK' 2002" dla ok. 2800 uczniów.
  8. Organizacja XVII Akcji "Przewodnicy Dzieciom' 2002": Konkurs Plastyczny i Fotograficzny oraz wyjazd autokarowy do Tomaszowa Maz.
  9. Organizacja VI Młodzieżowej Szkoły Turystyki "Ekoturystyka' 2002" na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
  10. Organizacja XX Młodzieżowej Szkoły Morskiej "Dni Morza' 2002" (240 uczniów).
  11. Udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w dniach 26 - 29.09.2002 r. w Krakowie.
  12. Organizacja XVII Konkursu "Młodzież na morzu' 2002" i udział w warszawskich obchodach "Dni Morza - Wianki w Warszawie' 2002" (200 osób).
  13. Organizacja akcji "Czyste Góry' 2002" i "Czyste Morze' 2002".
  14. Organizacja wyjazdów na targi turystyczne w Łodzi (VIII Międzynarodowe Targi Turystyczne "Na styku kultur' 2002 w marcu), w Warszawie (VII Krajowe Targi Turystyki i Wypoczynku "LATO' 2002" w kwietniu i X Międzynarodowe Targi Turystyczne "TT Warsaw Tour & Travel' 2002" we wrześniu) oraz w Berlinie (XXXVI Międzynarodowe Targi Turystyczne "ITB' 2002" w marcu). Planowany jest jeszcze udział w XIII Międzynarodowym Salonie Turystycznym "Tour Salon' 2002" w Poznaniu i okolicznościowym posiedzeniu Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej.
  15. Organizacja VIII Akcji "Anglik na żywo" z udziałem czterech lektorów z Anglii uczestniczących w XX Młodzieżowej Szkole Morskiej "Dni Morza' 2002" w Gdańsku i w VI Młodzieżowej Szkole Turystyki "Ekoturystyka" w Puszczy Bolimowskiej.
  16. Kontynuowanie współpracy z redakcjami "Barbakanu", "Gościńca", "Poznaj Swój Kraj", "Bandery", "Gazety Górskiej", "Na szlaku", "Mandragora", "Podróże" i "Poznaj Świat".
  17. Organizacja wypraw trampingowych: "Dolomity' 2002", "Meksyk' 2002", "Peru - Boliwia' 2002", "Turcja Wschodnia' 2002".
  18. Wymiana zagraniczna młodzieży szkolnej w ramach Zimowej i Letniej Młodzieżowej Szkoły Esperanto.
  19. Kontynuowanie współpracy z Polską Izbą Turystyki Młodzieży i udział w posiedzeniach PITM organizowanych z okazji targów turystycznych


Stan organizacyjny Oddziału PTTK w Żyrardowie w latach 1962 - 2001

Lp.

Rok

Kół

Członków

Imprez TK

Uczestn.

Imprez popul.

Uczestn.

1.

1962

b         r

a          k

 

d          a

n            y

c             h

2.

1963

b         r

a          k

 

d          a

n            y

c             h

3.

1964

b        r

a          k

 

d          a

n            y

c             h

4.

1965

16

2.753

35

1.044

302

12.201

5.

1966

8

2.325

150

6.208

329

15.320

6.

1967

9

2.362

72

1.420

332

15.458

7.

1968

11

2.458

30

603

287

11.345

8.

1969

10

2.433

29

646

670

27.233

9.

1970

7

2.437

41

977

374

17.418

10.

1971

9

897

67

1.948

417

16.574

11.

1972

11

1.011

40

654

297

11.989

12.

1973

13

1.150

75

1.265

386

15.538

13.

1974

14

1.209

90

2.092

456

16.663

14.

1975

13

1.309

99

1.602

527

22.775

15.

1976

13

1.380

130

3.719

608

18.712

16.

1977

14

1.574

93

3.560

452

13.616

17.

1978

19

1.840

226

10.533

453

14.096

18.

1979

19

1.820

229

12.664

488

13.953

19.

1980

20

2.001

183

11.371

472

12.804

20.

1981

19

2.003

161

1.886

411

13.020

21.

1982

15

1.100

61

2.538

232

9.307

22.

1983

10

705

170

3.937

69

1.519

23.

1984

13

1.433

166

3.215

317

7.749

24.

1985

20

2.115

332

5.982

306

9.226

25.

1986

12

1.911

485

8.745

387

9.552

26.

1987

21

2.884

546

12.250

346

11.185

27.

1988

29

4.218

1.019

13.654

455

10.650

28.

1989

34

5.575

695

9.702

734

13.952

29.

1990

33

6.531

764

10.647

393

9.948

30.

1991

27

1.929

461

9.619

205

3.671

31.

1992

12

594

337

4.414

225

2.956

32.

1993

10

624

202

5.286

145

4.363

33.

1994

9

500

216

7.826

127

6.185

34.

1995

8

677

312

9.254

157

5.501

35.

1996

9

670

296

9.205

112

4.179

36.

1997

19

716

331

9.901

120

4.305

37.

1998

29

1.162

552

13.779

149

4.020

38.

1999

36

1.336

509

14.663

180

4.849

39.

2000

35

1.441

461

12.649

116

3.198

40.

2001

42

1.560

440

10.351

146

6.133

 

 

RAZEM

 

10.105

239.809

12.182

401.163

 

[dalej]