Myśl dnia :
 

Co to jest PTTK ?

PTTK jest jedna z najstarszych w Europie i najstarsza w Polsce organizacją zajmującą się turystyką. Historia PTTK zaczęła się w 1873 r. od założenia GTT (Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie - później zmieniono nazwę na PTT). Celem tegoż towarzystwa było uprzystępnianie oraz badanie gór.

W 1906 r. doszło do założenia PTK pod zaborem rosyjskim. Oficjalnym celem tej że organizacji było (i jest) pokazanie piękna ojczyzny jaką jest Polska choć rzeczywistym celem było wzbudzenie wartości patriotycznych wśród młodzieży. Dewiza stowarzyszenia to:

"Przez poznanie kraju do jego umiłowania, przez umiłowanie do czynów ofiarnych".

Celem towarzystwa było zbieranie danych, organizowanie wycieczek oraz opieka nad pomnikami zarówno przyrody jak i historii. Po pierwszej Wojnie Światowej PTK obięło swoją działalnością cały kraj, jednak nadejście drugiej Wojny Światowej spowodowało na krótko przerwanie działalności towarzystwa.

W 1950 r. doszło do historycznej chwili, połączono dwie zasłużone organizacje turystyczne PTT i PTK w jedną całość PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze). Dokładna data połączenia to 17 grudnia 1950 r. Po dzień dzisiejszy Towarzystwo w szczególny sposób uświadamia społeczeństwu piękno Polski, rzek, jezior, gór oraz w znaczący sposób przyczynia się do zachowania naturalnego piękna na terenie Polski.

Opracował: Krzysztof Kowalczyk

Co to jest PTTK "Wędrusie"?

Przed ponad 30 laty podjąłem pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Żyrardowie jako stypendysta Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności "maszyny matematyczne".

Ponieważ na studiach zajmowałem się turystyką i miałem na koncie wiele udanych studenckich rajdów i wypraw zagranicznych postanowiłem kontynuować tę działalność w warunkach szkolnych. Początki były bardzo skromne. Uczyłem tylko w dwóch klasach tzw. komputerowych (maturalnej i przedmaturalnej) i nie miałem szerokiego kontaktu z młodzieżą całej szkoły. Udało mi się jednak na koniec roku skompletować grupę 20 uczniów i wyjechać na obóz wędrowny po Gorcach i Tatrach. Obozy wakacyjne były organizowane w szkole wcześniej przez innych nauczycieli, m.in. Janusza Grankowskiego, Gerarda Groszewskiego, Edwarda Dębińskiego i Zbigniewa Kowalskiego. Ponieważ obóz po Gorcach i tatrach był bardzo udany, a część uczniów - uczestników obozu nadal chodziła do szkoły w roku następnym działalność turystyczna bardzo się ożywiła.

Powołaliśmy więc Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny "Wędrusie". Młodzież zapisała się do PTTK i PTSM. Zaczęliśmy jeździć na rajdy i imprezy ogólnopolskie. Na stale do kalendarza naszych wyjazdów weszły: Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski, Zlot Młodzieży w Palmirach, Ogólnopolski Rajd "Szlakiem Skalnych Grzybów" i Ogólnopolski Rajd w Górach Bialskich.

Działalność ta została zauważona przez ówczesne warszawskie Kuratorium Oświaty i Wychowania. W roku 1974 byliśmy wizytowani i zostaliśmy uznani za jedną z najlepszych szkolnych placówek turystycznych w woj. warszawskim. Otrzymaliśmy prawo reprezentowania województwa warszawskiego na Centralnym Zlocie Młodzieży PTSM w Szczecinie - Dąbiu.

Na wyprawę do Szczecina warszawskie KOiW wydelegowało 10 uczniów z naszej szkoły i 10 uczennic z Liceum Medycznego przy Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. Ze środków Kuratorium zakupiono nam 25 rowerów turystycznych, 13 namiotów 2 osobowych, 25 śpiworów i materacy oraz zamówiono u rzemieślnika 25 sakw podróżnych dopasowanych do naszych rowerów.

Była to nagroda nie lada. Do dziś pamiętam ją jako coś niezwykłego. Zwłaszcza dlatego, że w roku 1975 nastąpiła reforma administracji krajowej i jako szkoła przeszliśmy pod nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach. Okazało się wówczas, że rowery i sprzęt turystyczny, który użytkowaliśmy po zlocie przez około 8 miesięcy tak naprawdę stanowiły nadal własność warszawskiego KOiW.

Jeszcze przed następną akcją letnią przyjechał pod szkołę wojskowy "Star" i z łezką w oku musieliśmy rozstać się z bliskim nam sprzętem turystycznym.

Od 1975 r. byliśmy więc w skierniewickim. Trzeba było wiele spraw zaczynać od nowa. Brakowało kalendarza imprez i wspólnych tradycji. Stan takiej tymczasowości trwał przez około dwa lata.

Dopiero rok 1977 przyniósł pewne zmiany. Na fali dyskusji dopuszczono do współpracy młodzież i opiekunów SKKT. Powstał wojewódzki kalendarz imprez, uzupełniono o nauczycieli składy Zarządów Wojewódzkich PTTK i PTSM. Rozwinęła się współpraca PTTK, PTSM, Komendy Chorągwi ZHP, Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach.

Imprezy wprowadzone wówczas do wojewódzkiego kalendarza odbywają się do dzisiaj. W realizacji imprez współpracujemy od przeszło 20 lat z KOiW, PTSM, PTTK i właściwym Wydziałem Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach.

Do imprez o najdłuższej tradycji wymienić należy: "Rajd Powitania Wiosny", Rajd "Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej", Akcję "Czysty Las", Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, Szkolenia Przedsezonowe SKKT, Młodzieżową Szkołę Turystyki, Konkurs Krasomówczy, Konkurs Kół i Klubów Turystycznych, Konkurs Krajoznawczy i Szkolenia Posezonowe SKKT.

Od 1981 roku do współpracy włączyła się Liga Morska, która wzbogaciła kalendarz wojewódzki o imprezy marynistyczne: "Zaślubiny z Bałtykiem w Pucku", "Zaślubiny z Bałtykiem w Kołobrzegu", Konkurs "Młodzież na Morzu", "Dni Morza" i Młodzieżową Szkołę Morską.

I tak jest do dnia dzisiejszego. SKKT "Wędrusie" ZSZ w Żyrardowie pełni obecnie rolę organizatora większości imprez wojewódzkich PTTK, PTSM i Ligi Morskiej.

W kartotekach SKKT "Wędrusie" zarejestrowanych jest przeszło 8000 osób posiadających legitymacje PTTK, przeszło 6500 osób posiadających legitymacje PTSM i około 7000 osób z legitymacją Ligi Morskiej. Przez 28 lat przez Klub przewinęło się więc wielu uczniów i nauczycieli, w tym większość z zespołu Szkół Zawodowych w Żyrardowie. Z kronikarskiego obowiązku wymienić należy tych, którzy zapisali się złotymi zgłoskami.

Do historii SKKT "Wędrusie" przeszli uczniowie: Bogucki Marek, Czajka Violetta, Fijałkowski Mariusz, Figatowski Maciej, Kołodziejski Marek, Kryla Teresa, Kurek Tadeusz, Nagłowski Krzysztof, Obłąkowska Iwona, Olczak Ewa, Płatkowski Jerzy, Różycki Dariusz, Stefański Andrzej, Zbiciak Mariusz i Żulewski Jarosław. W okresie 25 lat, w różnych latach pełnili oni funkcje młodzieżowych przewodniczących SKKT "Wędrusie".

Do historii SKKT "Wędrusie" przeszli też nauczyciele, którzy opiekowali się młodzieżą SKKT w czasie rajdów i wypraw turystycznych, posiadacze legitymacji PTTK, PTSM i Ligi Morskiej: Banasiak Janina(sp),Banasiak Waldemar(sp), Bielecki Jacek, Bielecki Roman, Borowski Zygmunt, Brzeziński Krzysztof, Bronowski Waldemar, Bulwin Genowefa, Bulwin Kazimierz, Drużyński Andrzej, Dukaczewski Roman, Dziedzic Krystyna, Figat Janusz, Frentzel Andrzej, Gadomska Zofia, Gadomski Andrzej, Graczyk Włodzimierz, Groszewski Gerard, Iżycka Krystyna, Iżycki Bogdan, Kalisiak Czesław, Kicki Jerzy, Komoń Aleksander(sp), Kowalski Józef, Kowalski Zbigniew, Kozłowski Bogumił, Knapski Dariusz, Kruk Wiesława, Kust Izabella, Łojszczyk Bogusław, Maletka Jadwiga, Mamczarek Andrzej, Markowska Anna, Mazurek Tadeusz, Mirgos Ryszard, Mońko Mariola, Piekarski Marek, Piotrowska Teresa, Przybył Józef, Przybył Henryk, Raczkowska Helena, Skibiński Albert, Słomińska Barbara, Sosnowski Zbigniew, Stalewska Grażyna, Stróżyczak Eugeniusz, Suchecki Bogdan, Szymaniak Andrzej, Światły Krzysztof, Todros Włodzimierz, Wierzbicki Jacek, Zagórska Jolanta, Zagórski Ireneusz(sp), Zarębski Marian i Żuk Andrzej.

Za swoją aktywną działalność SKKT "Wędrusie" ZSZ w Żyrardowie otrzymało wiele znaczących wyróżnień m.in. Złotą Honorową Odznakę PTTK i nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Młodzieży Aleksandra Kwaśniewskiego.

Przez 28 lat jako opiekun SKKT "Wędrusie" miałem przyjemność współpracować z trzema dyrektorami ZSZ w Żyrardowie :
- inż. Kazimierzem Buławskim (lata 1971-72)
- mgr inż. Eugeniuszem Szczygłem (lata 1972-91)
- mgr Barbarą Gruchal (lata 1991-2001).

Z tej okazji dziękuję Wszystkim wymienionym powyżej uczniom, nauczycielom i dyrektorom za pomoc i współpracę.


SKKT "Wędrusie" dzisiaj.

Aktualnie SKKT "Wędrusie" ZSZ w Żyrardowie zrzesza 1706 członków PTTK, 1540 członków PTSM i 2028 członków Ligi Morskiej (stan wg opłacalności składek na dzień 31.12.2002 r.)

Obecnie najaktywniejszą grupą młodzieży stanowią: Bartosik Marek. Bonowska Emila, Komorowaki Robert, Madej Marek, Orliński Marcin, Piątek Angelika, Rokicki Bogdan, Sosnowski Rafał, Wąsiewski Sławomir, Wąsiewski Artur i Zawisza Marcin. Wielu wymienionych wcześniej nauczycieli kontynuuje swoją działalność będąc przewodnikami PTTK (Brzeziński Krzysztof, Frentzel Andrzej, Iżycka Krystyna, Maletka Jadwiga, Markowska Anna, Piekarski Marek, Piotrowska Teresa, Todros Włodzimierz) lub opiekując się swoimi grupami SKKT (Gadomska Zofia, Kowalski Zbigniew, Knapski Dariusz, Stalewska Grażyna). Oprócz "Wędrusi" na terenie ZSZ aktywnie działa autonomiczny Harcerski Klub Turystyczny "Tramp" pod opieką dh Andrzeja Drużyńskiego, byłego członka SKKT "Wędrusie"

SKKT "Wędrusie" ZSZ w Żyrardowie należy do najlepszych SKKT w woj. skierniewickim i reprezentuje województwo na większości imprez centralnych.

Cała aktywność SKKT skupia się na organizacji wypoczynku zimowego i letniego młodzieży szkolnej Żyrardowa i całego województwa i kontynuacji imprez wojewódzkich rozpoczętych przed 25 laty.

Opracował: mgr inż. Jerzy Kwaczyński - opiekun SKKT "Wędrusie"