Myśl dnia :
 

Trasa nr 2: wycieczka z Żyrardowa przez Sokule, Miedniewice do Guzowa (ok. 19 km).

Bez znaków. Szlak krajobrazowo mało interesujący. Dużo pól i łąk, niewielkie odcinki leśne, doliny rzeczek Nidy i Suchej, uprawy buraków cukrowych.

Z centrum Żyrardowa (Plac Wolności 3, siedziba PTTK) trasą jak w pkt. 1 kierujemy się do Sokula (ok. 4,6 km).

Po osiągnięciu zabudowań idziemy drogą na płd. - zach. mijając po lewo wioskę Tomaszew i skraj uroczyska Ulaski. Po przejściu ok. 3 km dochodzimy do zabudowań Antoniewa i rozwidlenia dróg (kapliczka). Stąd udajemy się w kierunku płn. - zach. skrajem uroczyska Miedniewice, w stronę Hipolitowa. Po dotarciu do pierwszych zabudowań na rozwidleniu dróg wybieramy drogę w prawo do centrum wioski (ok. 2,5 km). Z Hipolitowa kierujemy się w stronę Miedniewic (płn. - zach.), które osiągamy po przejściu ok. 2,5 km.

Miedniewice

Wieś nad rzeczką Nidą.Miejscowość istniała przed 1359 r. Wieś Miedniewice ( Miedźwiedzice) wymieniana jest w dokumentach jako własność książąt mazowieckich. Od 1476 r. Miedniewice stanowią własność królewską, następnie prywatną, m.in. znanych rodów Grudzińskich, Sanguszków i Duninów. W 2 poł. XVI w. stało we wsi 49 domów, dobrze zaopatrzony folwark i dwór. Leżące w urodzajnej okolicy Miedniewice rozwinęły się gospodarczo w XIX w. po wybudowaniu w pobliżu zakładów przemysłowych (Guzów, Oryszew, Szymanów, Sokule i Żyrardów).

Podczas I wojny światowej toczyły się na tym terenie zacięte walki między wojskami niemieckimi i rosyjskimi. W czasie okupacji hitlerowskiej mieszkańcy wsi masowo uczestniczyli w działalności konspiracyjnej. Na cmentarzu w zachodniej części wsi, na drugim brzegu Nidy znajduje się grób zbiorowy żołnierzy rosyjskich poległych w 1915 r. oraz mogiły ofiar terroru hitlerowskiego z lat 1939 -1945.

Cenny zabytek to zespół kościelno - klasztorny z lat 1737-48, zbudowany w stylu barokowym wg projektu architektów Józefa II Fontany i Tomasza II Bellottiego. Wyposażenie barokowe, m. in. drzeworyt przedstawiający Świętą Rodzinę, pochodzący z poł. XVII w. i krucyfiks z warsztatu gdańskiego z XVII w. Historia Miedniewic przedstawiona jest na malowidłach w zakrystii. Za ołtarzem głównym na piętrze zw. zakonnym- interesujące stalle z obrazami z XVIII w. Z kościołem połączony jest klasztor poreformacki powstały między 1692 r. a 1705 r. Na uwagę zasługują ciekawe obrazy przedstawiające m.in. św. Tomasza z Akwinu, z 2 poł. XVII w. oraz księgi i rękopisy z XVII - XIX w. Na czworobocznym dziedzińcu z krużgankami stoi XVII - wieczna studnia z gontowym daszkiem na słupach. Na cmentarzu, na drugim brzegu Nidy, mogiły ofiar terroru hitlerowskiego. Z Miedniewic drogą w kierunku Woli Miedniewskiej, udajemy się na płn aż do przecięcia drogi łączącej Babskie Budy z Guzowem (ok. 3,5 km). Od skrzyżowania dróg kierujemy się na wschód. Idąc aleją wśród szpaleru drzew dochodzimy do granic parku w Guzowie (ok. 3 km).

Guzów

Pierwsze zachowane wzmianki o wsi pochodzą z XIV w. Piotr z Guzowa był pierwszym z imienia rządcą ziemi sochaczewskiej. Położenie w żyznej okolicy, w pobliżu miasta Wiskitki, w którym istniał dwór myśliwski książąt mazowieckich, sprzyjało rozwojowi miejscowości. W XVI w. Guzów stanowi siedzibę starostwa niegrodowego. Wojny XVII - XVIII w. oraz epidemia w 1678 r. zniszczyły i wyludniły Guzów. W 2 poł. XVIII w. miejscowe starostwo objął Andrzej Ogiński (1739 - 1787), kasztelan, a następnie wojewoda trocki. Jego synem był, urodzony w 1765 r. w Guzowie, Michał Kleofas Ogiński (zm. 1833 r.), znany kompozytor i twórca popularnych polonezów. W końcu XVIII w. majątek guzowski znalazł się w rękach Feliksa Łubieńskiego (1758 - 1848), który stworzył tutaj wzorowe gospodarstwo rolne (m.in. pierwszy sprowadził do Polski ziemniaki). Ten niezwykły człowiek był m.in. komisarzem cywilno - wojskowym Tadeusza Kościuszki, ministrem sprawiedliwości Księstwa arszawskiego, założycielem Drukarni Rządowej, Archiwum Głównego i Szkoły ńauki Prawa w Warszawie. Feliks Łubieński założył również osadę fabryczną Wiskitki, zatrudniając tam licznych sukienników. Jego synowie przyczynili się w znacznym stopniu do rozwoju przemysłu i handlu w Królestwie Polskim. Tomasz Łubieński (1784 - 1870), generał wojsk polskich, uczestnik kampanii napoleońskich i powstania listopadowego, był też m.in. współzałożycielem Żyrardowa i kolei warszawsko - wiedeńskiej. Henryk Łubieński (1793 - 1883) natomiast wybudował w 1829 r. w Guzowie pierwszą cukrownię w Królestwie Polskim.

Cukrownia ta, rozbudowana i unowocześniona po II wojnie światowej funkcjonuje do dzisiaj i jest udostępnioona do zwiedzania. Z zabytków godnym uwagi jest pałac z 2 poł. XIX w. wzniesiony dla Sobańskich na miejscu wcześniejszego dworu Ogińskich. Architekt pałacu Władysław Hirszel (1831 - 1889) wzorował obiekt na renesansowych budowlach francuskich. Pałac posiada interesującą architekturę z wysokim dachem czterospadowym, z mansardami i attyką. Pałac znajduje się w bardzo złym stanie. Do pałacu przylega kaplica z tego samego okresu. Kaplica pałacowa w ostatnim okresie została częściowo odrestaurowana. Przy wejściu na teren parku kordegarda i brama pałacowa.Park krajobrazowy zaprojektowali znani architekci Walerian Kronenberg (1859 - 1934) oraz Franciszek Szanior (1853 - 1945). Zachował się także czworak przy ul. Fabrycznej z pocz. XIX w. i dom mieszkalny (nr 8) z 2 poł. XIX w.

Wycieczkę kończymy na przystanku PKS w Guzowie, skąd powrót do Żyrardowa.