Myśl dnia :
 

Trasa nr 8: wycieczka z Żyrardowa do Suchej Żyrardowskiej (pociągiem PKP) i z Suchej Żyrardowskiej przez Puszczę Mariańską do Jesionki (ok. 11,5 km).

Bez znaków. Szlak okrężny wiodący ładnym kompleksem leśnym dawnej Puszczy Korabiewskiej. Zajmujące zabytki i historia Puszczy Mariańskiej i okolic.

Sucha Żyrardowska PKP - Puszcza Mariańska PKS (ok. 6 km).

Z przystanku PKP Sucha Żyrardowska na linii kolejowej Warszawa - Skierniewice wyruszamy drogą ku płd. Na rozwidleniu w prawo do skrzyżowania wśród pól i znowu w prawo do skraju lasu. Skrajem lasu krótki odcinek ku płd. - zach. i za kanalikiem odwadniającym przecinką leśną w głąb lasu. Trasa wiedzie duktami leśnymi dawnej Puszczy Korabiewskiej. Występuje tu bór sosnowy z towarzyszącymi mu dębami, grabami, świerkami, brzozami, wiązami, lipami, osikami i olszami. Bogate podszycie leśne stanowi ostoję wielu gatunków ptactwa śpiewającego. Spotkać można zwierzynę leśną: sarny, dziki i lisy.

Na skrzyżowaniu duktów w prawo, na następnym w lewo, na trzecim z kolei znów w prawo do skrzyżowania z drogą i zarośniętym duktem. Duktem tym w lewo przez piękny drzewostan do szosy Żyrardów - Skierniewice (ok. 4,5 km). Na szosie w prawo ku płd. - zach. do przystanku PKS w Puszczy Mariańskiej (ok. 1,5 km).

Puszcza Mariańska.

Miejscowość została założona pośród lasów Puszczy Korabiewskiej w 1670 r. przez kleryka Stanisława Krajewskiego, byłego rycerza, który za zasługi wojenne otrzymał nadanie od króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Zbudował on tu pustelnię z kaplicą, a w roku 1673 przekazał ją pijarowi Stanisławowi Papczyńskiemu, kapelanowi i doradcy króla Jana III Sobieskiego, który utworzył tu w pustelni leśnej jedyny polski zakon Marianów, od którego wzięła nazwę miejscowość. W 1679 r. król Jan III Sobieski wyznaczył granice posiadłości zakonnych, na której wybudowano zespół kościelno - klasztorny istniejący do dziś. Niewielka wieś położona w nieurodzajnej piaszczystej okolicy, w starostwie sochaczewskim, przez następne wieki nie odgrywała większego znaczenia. W dwudziestoleciu międzywojennym w Puszczy Mariańskiej znajdowała się wzorowa szkoła powszechna, wybudowano domy letniskowe i organizowano kolonie letnie dla dzieci. Wieś była siedzibą gminy.

We wrześniu 1939 r. w pobliskim lesie doszło do starcia żołnierzy 31 Pułku Piechoty z Niemcami. Podczas okupacji okoliczne lasy stanowiły silny ośrodek walki zbrojnej, a wieś była bazą wsławionego wieloma akcjami oddziału partyzanckiego AK pod dowództwem Bolesława Kieresińskiego - "Łokosa".

Po wojnie wieś się rozbudowała. Dziś jest dobrze zagospodarowana. Ma szkołe, liceum ogólnokształcące, ośrodek kultury, punkty usługowe, zakład leczniczy dla zwierząt i aptekę.Z zabytków najważniejszy jest drewniany kościół z 1755 r., obecnie odbudowany po tragicznym pożarze, jaki miał miejsce 2 - 3 maja 1993 r. Spłonęło wówczas część niezwykle cennego wyposażenia, które stanowiły m.in. rokokowe iluzjonistyczne ołtarze, obraz Matki Boskiej z XVII w. ofiarowany przez papieża Urbana VIII, dwa XVIII - wieczne portrety trumienne szlachciców, portret Stanisława Papczyńskiego, zbiór ornatów z XVIII w. i kapa z kapturem ofiarowanym przez Jana III Sobieskiego, wykonana ze zdobytego pod Wiedniem czapraka tureckiego.

Obok kościoła klasztor Marianów z cennymi księgami kościelnymi i świeckimi - obecnie plebania. Przed kościołem, w ogrodzie przykościelnym rosła stara lipa drobnolistna o obwodzie ponad 4 m. Runęła w 1977 r. Według opowiadań pod nią miał siadywać król Jan III Sobieski. Obok kościoła pomniki Jana III Sobieskiego postawiony w 1933 r. w 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej i współczesny pomnik Stanisława Papczyńskiego. Przy przystanku PKS pomnik Tadeusza Kościuszki wzniesiony w 1917 r. w 100 rocznicę zgonu. Ponadto dawna szkoła Marianów należąca do zespołu klasztornego z 1782 r. - obecnie Urząd Gminy i drewniany budynek dawnej Szkoły Edukacji Narodowej z XIX w. Na cmentarzu grób Józefa Rapackiego (1871 - 1929) - malarza pejzażysty, syna słynnego aktora Wincentego i grób Czesława Tańskiego - malarza batalisty, konstruktora samochodów i wynalazcy lotniczego, pioniera polskiego szybownictwa.

Na płd. od osady płynie rzeczka Korabiewka. Wypływa z Wysoczyzny Rawskiej w pobliżu Huty Zawadzkiej i płynie skrajem lasów historycznej Puszczy Korabiewskiej. Po 25 km uchodzi do Rawki w pobliżu wsi Grabie. Za rzeczką interesująca kapliczka przydrożna z XVIII w. z 3 ludowymi obrazami, przedstawiającymi dusze w czyśćcu oraz posąg św. Jana Nepomucena z 2 poł. XVIII w.

Za torami kolejowymi wieś letniskowa Olszanka, z willami wśród sosnowego boru. We wsi często przebywał za życia malarz Józef Rapacki. Malował tu sceny rodzajowe i realistyczne, z "fotograficzną" precyzją przypominające pejzaże mazowieckie tych stron. W pobliżu Puszczy Mariańskiej, w Kamionie późnoklasycystyczny dwór z XX w. z portykiem czterokolumnowym i mansardowym dachem. Wokół pozostałości dawnego parku krajobrazowego.

Puszcza Mariańska PKS - Jesionka PKP (ok. 5,5 km).

Z przystanku PKS Puszcza Mariańska idziemy ulicą w stronę Żyrardowa do skraju lasu, a następnie ku płn. - zach. obok cmentarza drogą w kierunku Radziwiłłowa. Za zabudowaniami nadleśnictwa Radziwiłłów przez bór do jego przeciwległego skraju obok drewnianego krzyża i w pobliżu zabudowań wsi Budy Zaklasztorne (ok. 1,7 km). Następnie w prawo ku płn. dróżką wzdłuż skraju lasu do poprzecznej drogi. Teraz w prawo w las, a potem w lewo przecinką leśną przez suche bory sosnowe. Za poprzecznym duktem i kanalikiem odwadniającym poprzeczną drogą w lewo ku płn. na skraj łąki. Przechodzimy przez kanał i prosto do lasu, do poprzecznej drogi. Teraz nadal prosto śladem dróżki i ścieżką przez las sosnowy. Na skrzyżowaniu z kapliczką na drzewie prosto wzdłuż lasu do przystanku PKP Jesionka na linii kolejowej Skierniewice - Warszawa. Stąd powrót do Żyrardowa.

Jesionka została opisana wcześniej w dziale TRASA 7.