STRONA GŁÓWNA

PRIORYTETY W ROKU 2019

ZAPISZ SIĘ DO PTTK

Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
w Żyrardowie96-300 Żyrardów, ul. Waryńskiego 46,
skr. poczt. 59

KRS 0000095962, REGON 750061506, NIP 838-17-71-312
konto bankowe: PEKAO SA nr 50 1240 3350 1111 0000 3540 2318
Aktualna Polisa Ubezpieczeniowa OC
Lloyd's Insurance Company S.A.
nr LHC2228098

tel. kom. 601-269-357, e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

Zapisy do PTTK, składki i sprawy członkowskie PTTK
PATRZ:
http://www.pttk.pl/pttk/czlonk.php

Informacje dotyczące przepisów RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 46, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000095962.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): poczta@zyrardow.pttk.pl.Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie:
prezes - Jerzy Kwaczyński (CV)
- reprezentowanie PTTK w Żyrardowie na zewnątrz, referaty turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej, współpraca z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (www.ofop.eu) w Warszawie, z Federacją Organizacji Pozarządowych MAZOWIA w Warszawie (www.mazowia.org.pl), z ZG PTTK (www.pttk.pl), z MFO PTTK (www.mfo.pttk.pl) i z MROT (www.mrot.pl) w Warszawie, prowadzenie U3W dla początkujących i dla zaawansowanych, prowadzenie programu "latarnicy.pl" w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans, organizacja międzynarodowego e-wolontariatu sportowo - lingwistyczno - turystycznego, wymiana międzynarodowa i projekty europejskie "Europa dla Obywateli", projekty krajowe i wojewódzkie, hostelling i Młodzieżowa Szkoła Turystyki, przewodnictwo turystyczne i pilotaż grup na terenie Warszawy i Mazowsza; współpraca z powiatową Federacją DZIAŁAJ.MY i samorządem powiatowym - projekty powiatowe; sprawy administracyjne i biurowe;
kom. 601 269 357, e-mail: jerzy.kwaczynski@gmail.com
wiceprezes - Grażyna Haude
- I zastępca prezesa PTTK ze stałym upoważnieniem,
dyżury w biurze PTTK i opieka nad Kołem Terenowym PTTK oraz SKKT PTTK w Żyrardowie,
e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl
wiceprezes - Ryszard Mirgos
- współpraca z samorządem miejskim Żyrardowa w sprawach promocji i rozwoju turystyki w Żyrardowie, projekty miejskie - zespół ds rewitalizacji, reprezentowanie PTTK w czasie obchodów świąt i w uroczystościach miejskich
skarbnik - Jolanta Czapiga
- przewodnictwo i turystyka szkolna SKKT na terenie Żyrardowa, projekty miejskie,
e-mail: jolcza@wp.pl
sekretarz - Szymon Kwaczyński
- sekretariat i sprawy biurowe PTTK, RODO, bieżąca korespondencja, współpraca z kołami i klubami PTTK - PTSM - LMiR spoza Żyrardowa, współpraca z Rodzinnymi Domami Dziecka na Mazowszu, prowadzenie programu "latarnicy.pl" w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans, cloud computing, opieka nad stroną internetową, nowe technologie w turystyce i w pracy biurowej, międzynarodowy e-wolontariat sportowo - lingwistyczno - turystyczny, wymiana międzynarodowa i projekty europejskie "Europa dla Obywateli", projekty krajowe i wojewódzkie, hostelling i Młodzieżowa Szkoła Turystyki, popularyzacja w mediach lokalnych turystyki szkolnej: Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę", Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK, Konkurs Krasomówczy, Konkurs "Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie", Konkurs "Młodzież na Morzu"
e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl
pełnomocnik ds przewodnictwa po Żyrardowie
- Barbara Rzeczycka
- pogotowie przewodnickie SOS "Przewodnik czeka"
kom. 660 432 705, e-mail: barbara.rzeczycka@o2.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK w Żyrardowie:
prezes - Marek Piekarski
wiceprezes - Dariusz Knapski
sekretarz - Michał Gołdak

Koło Przewodników PTTK "Belferek"
96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 8/21,
skr. poczt. 59
tel. kom. 601-269-357, e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl

Wycieczki terenowe po Mazowszu Zachodnim i Warszawie
- Zamawianie usługi z min. tygodniowym wyprzedzeniem !!!


Nasze priorytety w 2019 r.

35 Obchody
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia)
w Żyrardowie
X
35 Konwersatorium Wiedzy o Zabytkach Żyrardowa i Okolic
w dniu 12 kwietnia 2019 r.
X
35 Rajd "Szlakiem Zabytków Żyrardowa"
w dniu 13 kwietnia 2019 r.
X
35 Konwersatorium Wiedzy o Zabytkach Mazowsza
w dniu 14 kwietnia 2019 r.

XXXXX

Otwarcie Sezonu Turystycznego
na Mazowszu Zachodnim
w dniu 13 kwietnia 2019 r.


XXXXX

Spacery po zabytkowej osadzie fabrycznej z XIX/XX w.
z okazji 27 Europejskich Dni Dziedzictwa
w dniach 7 - 8 września 2019 r.
https://edd.nid.pl/wydarzenia/spacer-trino-w-zyrardowie/Turystyczno - Krajoznawczy Uniwersytet Trzeciego Wieku PTTK PTSM LMiR AD 2019

Otwarcie 12 - 14 kwietnia 2019 r.
Program otwarcia:
Trzydniowa wycieczka po Warszawie z noclegiem w Warszawie
u znajomych z UTW lub w hostelu
(dla osób spoza Warszawy)
Szczegółowy program zostanie wysłany 12.04.2019 r. na adres mailowy uczestników
Prosimy o sprawdzenie poczty mailowej

W programie T-K UTW PTTK PTSM LMiR 2019:

- spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Jerzego Koziarskiego"
- spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Macieja Twardowskiego"
- pogadanki i spotkania historyczne nawiązujące do lektury książek red. Macieja Twardowskiego
- wycieczki turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK
- zdobywanie odznak turystyki krajoznawczej PTTK
- spacery Nordic Walking i zajęcia rekreacyjne w terenie
- tanie wczasy krajowe i zagraniczne    

    

    - nauka korzystania z internetu za pomocą tabletów i smartfonów
- warsztaty z zakresu redagowania blogów i obsługi kont na portalach społecznościowych
- warsztaty z zakresu e-marketingu dla małych i średnich firm
- warsztaty i rozmówki w języku angielskim i esperanto

    

    

    


Prowadzimy indywidualne szkolenia online o tematyce:

- budowa własnej strony www
- media społecznościowe
- e-commerce
- reklama displayowa

za pośrednictwem platform:

http://rewolucje.withgoogle.com
i
http://webwavecms.com
.

W czasie wyjazdów turystycznych uczestnicy ponoszą koszty wyżywienia
Koszty przejazdów, noclegów i warsztatów finansują organizatorzy


Szczegółowe informacje:

Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie
e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl lub belferek.zyrardow@wp.pl


Nie udzielamy informacji telefonicznie.
Komunikacja wyłącznie przy pomocy poczty elektronicznej

Ogólnopolska Akcja
"NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI"
1.01.2019 - 31.12.2019
Szczegółowe informacje i zapisy
SKKT PTTK i SKKT PTSM
pod adresami e-mail:
poczta@zyrardow.pttk.pl
ptsm@wp.pl"Akademia Szkół Aktywnych Turystycznie"
1.09.2018 - 31.08.2019
Zapisy SKKT PTTK i SKKT PTSM
pod adresami e-mail:
poczta@zyrardow.pttk.pl
ptsm@wp.pl

"Akademia Turystyczna i Zlot Rodzinnych Domów Dziecka"
oraz
"Dzień Dziecka z PTTK, PTSM i LMiR"
Popularyzacja zdobywania młodzieżowych odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej

         Promocja wędrówek po Mazowszu
Portal "Szlaki Mazowsza"

Popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
na Mazowszu


Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
"Szlakiem latarni morskich"
21.06 - 31.08.2019 r.

Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
"Wiślana Trasa Rowerowa"
21.06 - 31.08.2019 r.

Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki Górskiej
"Małopolskim Szlakiem Papieskim
imienia Jana Pawła II"
21.06 - 31.08.2019 r.Organizacja 65 Rajdu "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność: Laski - Pociecha - Wiersze - Budy Zosine k / Jaktorowa - Żyrardów"Historyczne zdjęcie z 1983 roku z udziałem dowódcy Grupy AK "Kampinos" płka Józefa Krzyczkowskiego "Szymona" (zm. 8.08.1989 r.)


 • Pozostałe zadania priorytetowe na 2019 rok:

  "Kontynuacja Roku Pawła Hulki - Laskowskiego w PTTK w Żyrardowie"  "Kontynuacja Roku 50 lecia Przewodnictwa PTTK w Kole Przewodników "Belferek" w Żyrardowie"
      

  Kontynuacja "Roku Naczelnika Józefa Piłsudskiego (1867 - 1935) i 100 lat Niepodległości w Kole PTTK "Belferek" w Żyrardowie"

  Z okazji kontynuacji Roku Naczelnika

  Józefa Piłsudskiego

  i 100 - lecia odzyskania Niepodległości


  Koło Przewodników PTTK "Belferek" organizuje w okresie

  13.04.2018 - 11.11.2020

  nieodpłatną akcję

  100 WEEKENDÓW

  "Z Józefem Piłsudskim
  po Krakowie"

  Szczegóły w biurze Koła PTTK "Belferek" w Żyrardowie

  A ponadto:

  w Kole PTTK "Belferek" w Żyrardowie obchodzimy

  Europejską Noc Muzeów w dniu 18 maja 2019 roku  Nasza oferta dla turystów z Mazowsza Zachodniego
  Prosimy sprawdzić !!!


  Z kart historii (1962 - 2012) ...


 • Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej PTTK w ramach
  Internetowego Systemu Informacji Turystycznej
  i udzielamy wszelkich informacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczących

  Warszawy i Mazowsza.


  Na każdy list skierowany do nas na adres e-mail:
  poczta@zyrardow.pttk.pl lub belferek@zyrardow.pttk.pl
  odpowiemy
  w ciągu 12 godzin.

  Pełnimy stałe dyżury w biurze PTTK w Żyrardowie
  w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.00
  (w sezonie wiosenno - letnim, maj - wrzesień, częściej - stosownie do potrzeb).

  Od 2002 roku jesteśmy współzałożycielami i członkami:

  Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej (PITM) i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

     
  Uczestniczymy w programie Ministerstwa Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie":

  Polska Cyfrowa Równych Szans  Jesteśmy członkiem:

  Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA w Warszawie,
  Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w Warszawie,  i jako MFO PTTK członkiem zbiorowym PTTK w

  Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

  Przy organizacji w okresie ferii zimowych i ferii letnich
  Młodzieżowej Szkoły Turystyki Krajoznawczej,
  Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej
  oraz wczasów dla rodzin turystycznych

  współpracujemy:

  z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Warszawie,

  z Ligą Morską i Rzeczną w Gdańsku,

  z Esperanckim Biurem Podróżników "FLUGO" w Bydgoszczy,

  z Biurem Turystyki "WALTOUR" w Warszawie,

  z Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej w Warszawie

  z Biurem Turystyki Seniorów "INVITATIO" w Warszawie,

  z Biurem Travel Student w Warszawie,

  z Międzynarodowym Ruchem Szwejkologów i Szwejkofanów,

  z Biurem Turystyki ZNP "LogosTour" w Warszawie,

  z Biurem PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

  z Partnerstwem Lokalnym na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego  i Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic  Przy popularyzacji Warszawy i Mazowsza korzystamy z ofert turystycznych:

  Koła Terenowego PTTK w Warszawie - Śródmieściu,

  Fundacji HEREDITAS w Warszawie,

  Przewodnickiego Biura Turystycznego "Trakt" w Warszawie,

  Przy popularyzacji tradycji i historii Kresów Polskich na Wschodzie korzystamy z ofert turystycznych:

  Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

  z portalu www.wycieczkinakresy.pl