STRONA GŁÓWNA

PRIORYTETY W ROKU 2017

ZAPISZ SIĘ DO PTTK

Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
w Żyrardowie96-300 Żyrardów, ul. Waryńskiego 46,
skr. poczt. 59

KRS 0000095962, REGON 750061506, NIP 838-17-71-312

konto bankowe: PEKAO SA nr 50 1240 3350 1111 0000 3540 2318

tel. kom. 601-269-357, e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

Zapisy do PTTK, składki i sprawy członkowskie PTTK
PATRZ:
http://www.pttk.pl/pttk/czlonk.php


Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie:

prezes - Jerzy Kwaczyński (CV)
- referaty turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwo, współpraca z ZG PTTK i MFO PTTK w Warszawie, współpraca z MROT w Warszawie, hostelling i Młodzieżowa Szkoła Turystyki, przewodnictwo turystyczne i pilotaż grup na terenie Mazowsza, w tym Warszawy; sprawy administracyjne i biurowe;
e-mail: jerzy.kwaczynski@gmail.com

wiceprezes - Ryszard Mirgos
- współpraca z samorządem miejskim Żyrardowa, projekty miejskie - zespół ds rewitalizacji,

wiceprezes - Bogusław Nietrzebka
- współpraca z samorządem powiatowym Żyrardowa, projekty powiatowe,

skarbnik - Jolanta Czapiga
- przewodnictwo i turystyka szkolna na terenie Żyrardowa, finansowanie projektów miejskich,
kom. 608 357 004, e-mail: jolcza@wp.pl

sekretarz - Monika Sałachewicz
- sekretariat, sprawy administracyjne i biurowe

Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK w Żyrardowie:
prezes - Marek Piekarski
wiceprezes - Dariusz Knapski
sekretarz - Michał Gołdak

Koło Przewodników PTTK "Belferek"
96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 8/21,
skr. poczt. 59
tel. kom. 601-269-357, e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl

Specjalizacja: wycieczki terenowe po Mazowszu Zachodnim i Warszawie
- zamawianie usługi z min. tygodniowym wyprzedzeniem !!!


Przewodnik PTTK "Belferek" po Żyrardowie:
Barbara Rzeczycka - Prezes TPMŻ
kom. 660 432 705, e-mail:
barbara.rzeczycka@o2.pl

Nasze priorytety w 2017 r.

"Akademia Szkół Aktywnych Turystycznie"
1.09.2016 - 31.08.2017
Zapisy SKKT PTTK i SKKT PTSM
pod adresami e-mail:
poczta@zyrardow.pttk.pl
ptsm@wp.pl

"Akademia Turystyczna Rodzinnych Domów Dziecka"
oraz
"Dzień Dziecka z PTTK, PTSM i LMiR"
Popularyzacja zdobywania młodzieżowych odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej

         Promocja wędrówek po Mazowszu
Portal "Szlaki Mazowsza"

Popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
na Mazowszu


Promocja "Roku Rzeki Wisły w Polsce"Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
"Szlakiem latarni morskich"
21.06 - 31.08.2017 r.

Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
"Wiślana Trasa Rowerowa"
21.06 - 31.08.2017 r.

Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki Górskiej
"Małopolskim Szlakiem Papieskim
imienia Jana Pawła II"
21.06 - 31.08.2017 r.Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
w Żyrardowie
21-23 kwietnia 2017 r.


Otwarcie Sezonu Turystycznego
na Mazowszu Zachodnim
Żyrardów - 22 kwietnia 2017 r.Turystyczno - Krajoznawczy Uniwersytet Trzeciego Wieku PTTK PTSM LMiR AD 2017

Otwarcie 22 - 23 kwietnia 2017 r.

W programie T-K UTW PTTK PTSM LMiR 2017:

- spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Jerzego Koziarskiego"
- spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Macieja Twardowskiego"
- pogadanki i spotkania historyczne nawiązujące do lektury książek red. Macieja Twardowskiego
- wycieczki turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK
- zdobywanie odznak turystyki krajoznawczej PTTK
- spacery Nordic Walking i zajęcia rekreacyjne w terenie
- tanie wczasy krajowe i zagraniczne    

    

    - nauka korzystania z internetu za pomocą tabletów i smartfonów
- warsztaty z zakresu redagowania blogów i obsługi kont na portalach społecznościowych
- warsztaty z zakresu e-marketingu dla małych i średnich firm
- warsztaty i rozmówki w języku angielskim i esperanto

    

    


Prowadzimy indywidualne szkolenia online o tematyce:

- budowa własnej strony www
- media społecznościowe
- e-commerce
- reklama displayowa

za pośrednictwem platform:

http://rewolucje.withgoogle.com
i
http://webwavecms.com
.

W czasie wyjazdów turystycznych uczestnicy ponoszą koszty wyżywienia
Koszty przejazdów, noclegów i warsztatów finansują organizatorzy


Szczegółowe informacje:

Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie
e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl lub belferek.zyrardow@wp.pl


Nie udzielamy informacji telefonicznie.
Komunikacja wyłącznie przy pomocy poczty elektronicznej

Pozostałe zadania priorytetowe na 2017 rok:

"Kontynuacja Roku Pawła Hulki - Laskowskiego w PTTK w Żyrardowie""Kontynuacja Roku 50 lecia Przewodnictwa PTTK w Kole Przewodników "Belferek" w Żyrardowie"
    

"Rok Naczelnika Józefa Piłsudskiego (1867 - 1935) w Kole PTTK "Belferek" w Żyrardowie"

"Rok Naczelnika Tadeusza Kościuszki (1746 - 1817) w Kole PTTK "Belferek" w Żyrardowie"

Z okazji Roku Naczelników 2017

Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego

i 100 - lecia odzyskania Niepodległości 1918


Koło Przewodników PTTK "Belferek" organizuje w okresie

22.04.2017 - 11.11.2018

nieodpłatną akcję

100 WEEKENDÓW

"Z Tadeuszem Kościuszką i Józefem Piłsudskim
w Krakowie"

Szczegóły w biurze Koła PTTK "Belferek" w Żyrardowie

A ponadto:

w Kole PTTK "Belferek" w Żyrardowie obchodzimy

"Rok Marii Curie - Skłodowskiej (1867 - 1934)",
W okresie od 22.04 do 11.11.2017

organizujemy francusko - polsko - niemiecki projekt

"Maria Curie - Skłodowska, pasja, siła i miłość"

oraz cykl wyjazdów

"Śladami Marii Curie - Skłodowskiej po Paryżu"

i uczestniczymy w imprezach z okazji

XXV Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu"w Klubie Pilotów PTTK "Esperantotur" w Żyrardowie obchodzimy:

"Rok Ludwika Zamenhofa (1859 - 1917)",

a w Międzyszkolnym Klubie Europejskim "Wędrusie" w Żyrardowie

obchodzimy:

"60 rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich"i bierzemy udział w obchodach Dnia Europy,

w tym w otwarciu

Domu Historii Europejskiej w Parku Leopolda w Brukseli
Dom Historii Europejskiej znajduje się w pełnym zieleni Parku Leopolda. Wystawy będą dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, a wstęp jest bezpłatny.oraz bierzemy udział w

Europejskiej Nocy Muzeów w dniu 20 maja 2017 rokuNasza oferta dla turystów z Mazowsza Zachodniego
Prosimy sprawdzić !!!


Z kart historii (1962 - 2012) ...


Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej PTTK w ramach
Internetowego Systemu Informacji Turystycznej
i udzielamy wszelkich informacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczących

Warszawy i Mazowsza.


Na każdy list skierowany do nas na adres e-mail:
poczta@zyrardow.pttk.pl lub belferek@zyrardow.pttk.pl
odpowiemy
w ciągu 12 godzin.

Pełnimy stałe dyżury w biurze PTTK w Żyrardowie
w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.00
(w sezonie wiosenno - letnim, maj - wrzesień, częściej - stosownie do potrzeb).

Od 2002 roku jesteśmy współzałożycielami i członkami:

Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej (PITM) i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

   
Uczestniczymy w programie Ministerstwa Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie":

Polska Cyfrowa Równych Szans

Jesteśmy członkiem:

Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA w Warszawie,
Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w Warszawie,i jako MFO PTTK członkiem zbiorowym PTTK w

Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

Przy organizacji w okresie ferii zimowych i ferii letnich
Młodzieżowej Szkoły Turystyki Krajoznawczej,
Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej
oraz wczasów dla rodzin turystycznych

współpracujemy:

z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Warszawie,

z Ligą Morską i Rzeczną w Gdańsku,

z Esperanckim Biurem Podróżników "FLUGO" w Bydgoszczy,

z Biurem Turystyki "WALTOUR" w Warszawie,

z Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej w Warszawie

z Biurem Turystyki Seniorów "INVITATIO" w Warszawie,

z Biurem Travel Student w Warszawie,

z Międzynarodowym Ruchem Szwejkologów i Szwejkofanów,

z Biurem Turystyki ZNP "LogosTour" w Warszawie,

z Biurem PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

z Partnerstwem Lokalnym na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiegoi Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i OkolicPrzy popularyzacji Warszawy i Mazowsza korzystamy z ofert turystycznych:

Koła Terenowego PTTK w Warszawie - Śródmieściu,

Fundacji HEREDITAS w Warszawie,

Przewodnickiego Biura Turystycznego "Trakt" w Warszawie,

Przy popularyzacji tradycji i historii Kresów Polskich na Wschodzie korzystamy z ofert turystycznych:

Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

z portalu www.wycieczkinakresy.pl