Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
w Żyrardowie96-300 Żyrardów, ul. Waryńskiego 46,
skr. poczt. 59

KRS 0000095962, REGON 750061506, NIP 838-17-71-312

tel. kom. 601-269-357, e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie:
prezes - Jerzy Kwaczyński,
wiceprezes - Zbigniew Kowalski
wiceprezes - Bogusław Nietrzebka
wiceprezes - Ryszard Mirgos,
sekretarz - Monika Sałachewicz,
skarbnik - Jolanta Czapiga


Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK w Żyrardowie:
prezes - Marek Piekarski
wiceprezes - Dariusz Knapski
sekretarz - Michał Gołdak


Koło Przewodników PTTK "Belferek"
96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 8/21,
skr. poczt. 59
tel. kom. 601-269-357, e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl

Nasze priorytety w 2016 r.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
w Żyrardowie

Turystyczno - Krajoznawczy Uniwersytet Trzeciego Wieku PTTK AD 2016

Otwarcie 22 - 23 kwietnia 2016 r.
Program otwarcia:

Wizyta na 21 Targach Turystyki i Wypoczynku
LATO 2016
Dwudniowa wycieczka po Warszawie z noclegiem w Warszawie
u znajomych z UTW lub w hostelu
(dla osób spoza Warszawy)

W programie T-K UTW PTTK 2016:

- spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Jerzego Koziarskiego"
- spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Macieja Twardowskiego"
- pogadanki i spotkania historyczne nawiązujące do lektury książek red. Macieja Twardowskiego
- wycieczki turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK
- zdobywanie odznak turystyki krajoznawczej PTTK
- spacery Nordic Walking i zajęcia rekreacyjne w terenie
- tanie wczasy krajowe i zagraniczne    

    

    - nauka korzystania z internetu za pomocą tabletów i smartfonów
- warsztaty z zakresu redagowania blogów i obsługi kont na portalach społecznościowych
- warsztaty z zakresu e-marketingu dla małych i średnich firm
- warsztaty i rozmówki w języku angielskim i esperanto

    

    


Prowadzimy indywidualne szkolenia online o tematyce:

- budowa własnej strony www
- media społecznościowe
- e-commerce
- reklama displayowa

za pośrednictwem platform:

http://rewolucje.withgoogle.com
i
http://webwavecms.com
.

W czasie wyjazdów turystycznych uczestnicy ponoszą koszty wyżywienia
Koszty przejazdów, noclegów i warsztatów finansują organizatorzy


Szczegółowe informacje:

Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie
e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl lub belferek.zyrardow@wp.pl


Nie udzielamy informacji telefonicznie.
Komunikacja wyłącznie przy pomocy poczty elektronicznej
Liczba miejsc ograniczona. Lista uczestników zamknieta.
Można się dopisać na listę rezerwową bez wyjazdów turystycznych.
Pierwszeństwo dla wolontariuszy PTTK i PTSM.


Pozostałe zadania priorytetowe na 2016 rok:

"Rok Krajoznawstwa Polskiego w PTTK w Polsce"

"Rok Pawła Hulki - Laskowskiego w PTTK w Żyrardowie""Rok 50 lecia Przewodnictwa PTTK w Kole Przewodników "Belferek" w Żyrardowie"
    

Kalendarz imprez kół i klubów PTTK na 2016 rok

Nasza oferta dla turystów z Mazowsza Zachodniego
Prosimy sprawdzić !!!


Z kart historii (1962 - 2012) ...


Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej PTTK w ramach
Internetowego Systemu Informacji Turystycznej
i udzielamy wszelkich informacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczących

Warszawy i Mazowsza.


Na każdy list skierowany do nas na adres e-mail:
poczta@zyrardow.pttk.pl lub belferek@zyrardow.pttk.pl
odpowiemy
w ciągu 12 godzin.

Pełnimy stałe dyżury w biurze PTTK w Żyrardowie
w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.00
(w sezonie wiosenno - letnim, maj - wrzesień, częściej - stosownie do potrzeb).

Od 2002 roku jesteśmy współzałożycielami i członkami:

Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej (PITM) i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

   
Uczestniczymy w programie Ministerstwa Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie":

Polska Cyfrowa Równych Szans

Jesteśmy członkiem:

Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA w Warszawie,
Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w Warszawie,i jako MFO PTTK członkiem zbiorowym PTTK w

Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

Przy organizacji w okresie ferii zimowych i ferii letnich
Młodzieżowej Szkoły Turystyki Krajoznawczej,
Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej
oraz wczasów dla rodzin turystycznych

współpracujemy:

z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Warszawie,

z Ligą Morską i Rzeczną w Gdańsku,

z Esperanckim Biurem Podróżników "FLUGO" w Bydgoszczy,

z Biurem Turystyki "WALTOUR" w Warszawie,

z Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej w Warszawie

z Biurem Turystyki Seniorów "INVITATIO" w Warszawie,

z Biurem Travel Student w Warszawie,

z Międzynarodowym Ruchem Szwejkologów i Szwejkofanów,

z Biurem Turystyki ZNP "LogosTour" w Warszawie,

z Biurem PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

z Partnerstwem Lokalnym na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiegoi Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i OkolicPrzy popularyzacji Warszawy i Mazowsza korzystamy z ofert turystycznych:

Koła Terenowego PTTK w Warszawie - Śródmieściu,

Biura Turystyki PTTK GLOBFUN w Warszawie - Śródmieściu,

Fundacji HEREDITAS w Warszawie,

Przewodnickiego Biura Turystycznego "Trakt" w Warszawie,

Przy popularyzacji tradycji i historii Kresów Polskich na Wschodzie korzystamy z ofert turystycznych:

Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

z portalu www.wycieczkinakresy.pl