HISTORIA


Piwo Dojlidy

       Dojlidy, na obszarze których mieści się browar, są najstarszym punktem osadniczym dzisiejszego Białegostoku; samo słowo "Dojlidy" oznacza zaś prawdopodobnie jedno z plemion Bałtów zamieszkujących przed wiekami te tereny. Duży zakład piwowarski, jak wynika z akt archiwów oraz inwen-tarza spisanego po śmierci Jana Klemensa Branickiego, został wzniesiony w Dojlidach w 1768 roku. Ten rok przyjmuje sie za datę powstania Browaru Dojlidy. Później Dojlidy były w posia-daniu m.in. Radziwiłłów i Lubomirskich. Produkcję po II wojnie światowej wznowiono w browarze w 1954 roku. Browar podlegał Białostockim Zakładom Piwowarsko - Słodowniczym w Białym-stoku, a od 1969 roku Zakładom Piwowarskim. Do nich należały również Browar w Suwałkach i Browar w Łomży.
Browar Dojlidy od kilku lat intensywnie modernizuje się . W latach 1997 - 99 uruchomiono nową warzelnię oraz oddano do użytku halę o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, w której znalazły się m.in. stacja filtracji piwa, dział jego rozlewu w puszki, butelki i kegi, laboratoria oraz magazyn wyrobów gotowych. Wszystkie nowe inwestycje zapewniają produkcję piwa w idealnie sterylnych warunkach o odpowiedniej jakości, której nie powsty-dziłby się żaden autorytet piwowarski .

Piwo Krajan

       Browar rozpoczął warzenie piwa Krajan w styczniu 1994 roku. Powstał jako prywatne przedsięwzięcie na terenie podnakielskiej spółdzielni ogrodniczej, w Trzeciewnicy. W czasie od lata 1993 roku wybudowano nowe hale, zakupiono nowoczesne urządzenia warzelni i fermentowni ciśnieniowej produkcji Milforu, tanki leżakowe, chłodnictwo amoniakalne, parową kotłownię olejową, linię rozlewu keg. Minibrowar z wybiciem warki 35 hl mógł wyprodukować rocznie 20 tys. hl piwa w butelkach i kegach. Jednocześnie na bazie brzeczki słodowej z browaru w sąsiadującej winiarni produkowano napoje winopochodne. Firma w takiej formie funkcjonowała przez 4 lata. W 1997 podjęto decyzję o nastawieniu działań na produkcję browarniczą i budowie prawdziweg browaru regionalnego - Browaru Krajan.
Od marca 1998 roku ruszyła wybudowana od podstaw warzelnia - serce browaru. W ślad za nią kolejno uruchomiano stosowną infrastrukturę, nową kotłownię olejową, hydrofornię, studnie głębinowe, nową maszynownię chłodniczą i linię rozlewniczą butelek. Sukcesywnie dostawiano tankofermentory piwne produkcji Spomaszu Pleszew. Przygotowana baza produkcyjna i techniczna, prowadzone inwestycje i działania marketingowe umocniły pozycję browaru na polskim rynku piwnym, jako silnego browaru regionalnego.

BROWAR KRAJAN NA POCZĄTKU XXIw.

      Na przełomie wieków możliwości produkcyjne browaru osiągnęły 100 000 hl piwa rocznie. Zaszły zmiany własnościowe i transformacja formy prawnej firmy, która jednak w odróżnieniu od większości browarów pozostaje w polskich rękach. Browar warzy piwo w oparciu o nowoczesną technologię z zachowaniem tradycyjnych receptur zapewniających specyfikę i oryginalność smaku piwa z Krajana. Terenem sprzedaży wyrobów jest niemal cała Polska ze szczególnym nastawieniem na jej część północno - zachodnią.

      Przyszłość Browaru Krajan to działanie inwestycyjne i rynkowe z myślą o klientach - amatorach warzonego tu piwa. W tym budowa nowej hali i linii rozlewu, powierzchni magazynowych, zakup automatycznej stacji filtracji, inwestycje w sieci barów, automatyzacja procesów produkcyjnych decydujących o jakości, wdrożenie światowych systemów kontroli jakości, kreowanie nowych produktów, poszerzenie asortymentu. Wszystko to dla umocnienia swojej rynkowej pozycji jako browaru utożsamianego z polskością, przyjaźnią i przedsiębiorczością.

PRZYSZŁOŚĆ

      Przyszłość Browaru Krajan to działanie inwestycyjne i rynkowe z myślą o klientach - amatorach warzonego tu piwa. W tym budowa nowej hali i linii rozlewu, powierzchni magazynowych, zakup automatycznej stacji filtracji, inwestycje w sieci barów, automatyzacja procesów produkcyjnych decydujących o jakości, wdrożenie światowych systemów kontroli jakości, kreowanie nowych produktów, poszerzenie asortymentu. Wszystko to dla umocnienia swojej rynkowej pozycji jako browaru utożsamianego z polskością, przyjaźnią i przedsiębiorczością.

Piwo Calsberg


      Wymieńcie dwa najbardziej znane produkty eksportowe Duńczyków. Już? No to teraz nasze propozycje: dzieci zapewne wymienią nazwę pewnych klocków ("mroczny przedmiot pożądania" milusińskich), a dorośli? Dorośli też mają swój przedmiot pożądania. Jedno jest pewne - nie jest on mroczny. Wręcz przeciwnie - jest jasny. I dostępny od ponad 150 lat. Ten przedmiot to ... ciemnozielona butelka "VICHY" z wytłoczonym logo, a właściwie to nie butelka tylko jej zawartość - PIWO. Piwo Carlsberg oczywiście. A oto historia piwa, pewnego gościa, jego miłości do piwa i ... pewnego pomnika w Kopenhadze.

      Jacob Christian Jacobsen był pracownikiem małego, kopenhaskiego browaru. Robił tam piwko - może dobre, może nie, tego nie wiemy i pewnie się już nie dowiemy. Faktem jest, że nasz bohater powodowany żądzą wiedzy (i chęcią zarobienia większej kasy) wyruszył na "saksy" do Bawarii. Żądza ... wiedzy pozwoliła mu zgłębić tajniki "Dolnej Fermentacji". Bogatszy o wiedzę z pogranicza magii nasz bohater wrócił w rodzinne strony i postanowił rozkręcić własny interes. W 1847 postawił własną warzelnię piwa. Takie przedsięwzięcie wymaga specjalnej nazwy. Ponieważ nasz bohater miał syna, postanowił uhonorować swoją latorośl "własnym" browarem. To jednak dopiero początek historii nazwy Carlsberg. Co bardziej spostrzegawczy i dostrzegli już zapewne prawidłowość. Skąd się wzięła nazwa Carlsberg? Otóż najnowsze dzieło Jacoba stanęło na wzgórzu. Jacobsen miał gest i stwierdził, że budynek to za mało by uczcić swego syna, więc nazwał jego imieniem całe wzgórze. I powstała "Góra Carla" czyli Carlsberg.

      Inwestycja poczciwego Jacoba kwitła. Interes przynosił zyski. Państwo Jacobsenowie żyli dostatnio. Jednak nie byli oni samolubami i postanowili podzielić się z potrzebującymi. W tym celu nestor rodu powołał do życia Fundację Carlsberga. Jej celem jest rozwój nauki. Z jej stypendiów korzystało i korzysta nadal wiele późniejszych znakomitości świata nauki i kultury. Ponieważ Carl był nieodrodnym synem swego ojca i nie chciał być od niego gorszy też powołał swoją fundację: Fundacja Nowy Carslsberg. Niestety sponsoring nauki zarezerwował sobie ojciec, synowi pozostało więc wspieranie kultury.

      No dobra. Wiemy już co porabiali, oprócz produkowania pysznego piwa, Carl i Jacob. A sam browar? Carlsberg rósł w siłę, produkował coraz więcej i sprzedawał coraz więcej. Nic dziwnego. Jak się robi "Prawdopodobnie Najlepsze Piwo na Świecie", to się odnosi sukces. Proste, nie? W końcu nadszedł moment gdy Carlsberg połączył się z drugim najstarszym browarem w Danii - Tuborgiem. Tak oto powstał Carlsberg Group, jedna z największych firm na świecie, produkujących piwo. Obecnie Carlsberg posiada 67 Browarów, w 40 krajach świata. Również w Polsce.. wszystko zaczęło się w 1997 kiedy Carlsberg rozpoczął produkcję piwa w Browarze Okocim.

      A wspomniany na początku pomnik? No tak. Pomnik. Ten pomnik to "Syrenka", ale nie ta warszawska (nie chodzi też o popularna nazwę samochodu, produkowanego w Polsce), tylko kopenhaska. Jeden z najsłynniejszych pomników świata. I właściwie tyle. No może jeszcze trzeba dodać że jego fundatorem był ... tak, tak Carl Jacobsen. To dzięki niemu Duńczycy mają nie tylko klocki i piwo. Mają też "Syrenkę". Bruksela ma sikającego chłopca, Warszawa Kolumnę Zygmunta, a Kopenhaga ma "Syrenkę".

Jeśli masz jakieś materiały o Szwejku, chcesz pomóc przy redagowaniu tej strony albo chociaż pragniesz wyrazić opinię o niej napisz:
   poczta@zyrardow.pttk.pl


   ©2003 Przemysław Nowak. Wszelkie prawa zastrzeżone.