Oddział
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
w Żyrardowie

ul. Okrzei 8 m 21
96-300 ŻYRARDÓW
skr. poczt. 59
KRS 0000157149, REGON 007020767, NIP 521-10-81-156

tel. kom. 601-269-357

 e-mail: ptsm@wp.pl 

Współpracujemy z

Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej (PITM): http://www.pitm.pl

i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP): http://www.ofop.eu
.Uczestniczymy w Programie "NGO Bez Barier": http://www.ngobezbarier.ofop.eu

Współpracujemy z PTTK w Żyrardowie: http://www.zyrardow.pttk.pl,

z Międzynarodowym Klubem "Esperantotur": http://www.esperanto-turismo.za.pl,

z Biurem Podróżników "FLUGO": http://www.flugo.com.pl,

Partnerstwem Lokalnym na rzecz rozwoju Powiatu Żyrardowskiego: http://www.partnerstwa.boris.org.pl

i Portalem "Aktywne Społeczności": http://www.aktywnespolecznosci.pl/strona.php?id_user=80
,Jako Centrum Informacji Turystycznej PTSM udzielamy wszelkich informacji na pytania z zakresu turystyki i krajoznawstwa związane z Warszawą i Mazowszem.


Na każdy list skierowany do nas na adres e-mail: ptsm@wp.pl odpowiemy
w ciągu 24 godzin (w weekend do 48 godzin).

Prosimy to sprawdzić !!!.

Nasze priorytety w 2017 roku:
 • współpraca z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego, w tym w szczególności: ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie, Urzędem Miasta w Żyrardowie, Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego, Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Muzeum Mazowsza Zachodniego, Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic, Polskim Związkiem Wędkarskim, Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym, Międzynarodowym Klubem "Esperantotur", Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szwejkologów i Szwejkofanów oraz Ligą Morską i Rzeczną

 • organizacja wyjazdów rodzinnych w okresie przerw świątecznych, dłuuuugich weeeekendów, ferii zimowych i ferii letnich

 • udział w obchodach 97 rocznicy Zaślubin z Bałtykiem w Pucku (10.02) i uroczystości wręczania "Pierścienia Gen. Hallera"

 • udział w obchodach 77 rocznicy śmierci mjr "Hubala" w Anielinie (30.04) i zdobywanie odznaki "Śladami mjr "Hubala""

 • organizacja XXXII Młodzieżowej Zimowej Szkoły Turystyki "Okolice Szkolnych Schronisk Młodzieżowych", XXXII Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Esperanto, XXXII Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Szwejkofanów, XXXII Młodzieżowej Szkoły Narciarskiej, XXXII Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Marynistycznej i XXXII Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Latarników

 • organizacja XXXIII Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy okolice" i Eliminacji Rejonowych XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę 2017"

 • organizacja obchodów regionalnych XXXIV Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków i XXXIII Rajdu "Szlakiem Zabytków Żyrardowa 2017"

 • organizacja "Majówki z PTSM" i Eliminacji Rejonowych XXXXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego 2017

 • organizacja "Dnia Dziecka z PTSM" i Rajdu "Szlakiem Józefa Chełmońskiego po Mazowszu Zachodnim"

 • organizacja XXXVIII Młodzieżowej Szkoły Górskiej 2017 i XXXV Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki 2017

 • organizacja Eliminacji Rejonowych XV Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy obóz wędrowny 2017"

 • organizacja 63 Rajdu "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność: Laski - Pociecha - Wiersze - Budy Zosiny k / Jaktorowa"

 • organizacja obchodów regionalnych XXXVIII Światowego Dnia Turystyki i XXXX Światowego Dnia Morza, w tym m.in. udział w XVIII Wojewódzkim Zlocie Turystów Mazowsza w Tułowicach

 • organizacja Eliminacji Rejonowych XV Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy SKKT"

 Zapraszamy:
 • do odwiedzenia ogólnopolskiej strony www PTSM

 • do odwiedzenia oficjalnej strony miasta ŻYRARDÓW

 • do odwiedzenia strony www ŻYROSKOPU

 • do wstąpienia w szeregi PTSM (zostajesz jednocześnie członkiem Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych IYHF ang. International Young Hostel Federation), zapisy w kołach i klubach PTSM (Koło Terenowe PTSM w Żyrardowie: dyżury w biurze PTSM we środy w godz. 14.00 - 15.00); osoby z rejonu: Warszawa - Ożarów Maz. - Błonie - Sochaczew - Żyrardów- Mszczonów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa mogą zamawiać znaczki i legitymacje przy pomocy poczty elektronicznej; umówimy się na spotkanie w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej

 • na wycieczki z przewodnikiem PTTK po Mazowszu (grupy szkolne); przewodnicy z Koła Przewodnikow i Pilotów Wycieczek PTTK "Belferek" w Żyrardowie służą pomocą przy opracowywaniu tras wycieczek po Mazowszu; szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze z rejonu: Warszawa - Ożarów Maz. - Błonie - Sochaczew - Żyrardów- Mszczonów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa mogą zamawiać przewodnika i pilota przy pomocy poczty elektronicznej; umówimy się na spotkanie w miejscu dogodnym dla zainteresowanych

 • na kursy szkoleniowe na uprawnienia turystyczne: przewodnika, pilota wycieczek, kierownika i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży (nauczyciele i studenci)

 • na kursy szkoleniowe wolontariuszy i trenerów szkoleń interpersonalnych w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

 • do zakupu legitymacji zniżkowych dla potrzeb turystycznych ISIC, ITIC, IYTC, PTTK, LMiR, EURO<26 (głównie w okresie maj - czerwiec); osoby z rejonu: Warszawa - Ożarów Maz. - Błonie - Sochaczew - Żyrardów- Mszczonów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa mogą zamawiać znaczki i legitymacje przy pomocy poczty elektronicznej; umówimy się na spotkanie w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej

 • do udziału w akcji zimowej: Młodzieżowa Szkoła Narciarska, Warsztaty Marynistyczne, Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Esperanto, Młodzieżowa Szkoła Turystyki (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych); akcję obsługują przewodnicy z Koła Przewodników i Pilotów Wycieczek PTTK "Belferek" w Żyrardowie

 • do udziału w akcji letniej: Młodzieżowa Szkoła Górska, Młodzieżowa Szkoła Morska, Młodzieżowa Szkoła Żeglarska, Młodzieżowa Szkoła Kajakowa, Młodzieżowa Szkoła Turystyki, Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Esperanto (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych); akcję obsługują przewodnicy z Koła Przewodników i Pilotów Wycieczek PTTK "Belferek" w Żyrardowie

 • do udziału w wymianie zagranicznej młodzieży i w wędrówkach turystycznych po europejskich szlakach transgranicznych w ramach Międzyszkolnego Klubu Europejskiego "Wędrusie" w Żyrardowie (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 • do udziału w kursach języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i esperanto w ramach Klubu "Esperantoturu" (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli)

 • do udziału w wyprawach trampingowych i survivalowych w ramach Klubu Globtrotera (osoby dorosłe)

 • do udziału w wyprawach górskich w ramach Klubu Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" (osoby dorosłe)

 • do udziału w rejsach morskich i oceanicznych w ramach Klubu Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" (osoby dorosłe)

 • do udziału w spotkaniach szwejkologów i szwejkofanów w ramach Klubu "Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka" (osoby dorosłe z dużym poczuciem humoru i patrzące na świat oczami swego guru czyli Szwejka)

 • do udziału w naszych rajdach i spotkaniach według kalendarza imprez PTSM (młodzież szkolna wraz z opiekunami i dorośli)

 • Centrum Informacji i Promocji PTSM w Żyrardowie


Zapraszamy do odwiedzenia innych stron turystycznych w Żyrardowie:

Klubu "Przyjaciół Szwejka" Żyrardów

Klubu "Esperanto" Żyrardów

Klubu "Globtrotera" Żyrardów

Klubu Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" Żyrardów

Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej w Żyrardowie, http://www.zyrardow.pttk.pl/lmr, e-mail: lmr.zyrardow@wp.pl  

Oddziału PTTK w Żyrardowie: http://www.zyrardow.pttk.pl, e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl